23/06/2021 - 19:40

Đề nghị duy tu, sửa chữa đường hư hỏng, xuống cấp

Cử tri huyện Thới Lai đề nghị duy tu, sửa chữa các đoạn hư hỏng, xuống cấp trên tuyến đường Bốn Tổng - Một Ngàn. Nội dung trả lời của Sở Giao thông vận tải thành phố như sau:

Năm 2020, Sở Giao thông vận tải đã tham mưu UBND thành phố lập danh mục sử dụng vốn sự nghiệp giao thông năm 2020 để triển khai duy tu, sửa chữa mặt đường bảo đảm an toàn giao thông trên tuyến đường Bốn Tổng - Một Ngàn (đường tỉnh 919). Trong đó, tổ chức triển khai thi công các hạng mục sửa chữa mặt đường đoạn tuyến thuộc địa bàn huyện Vĩnh Thạnh, sửa chữa mặt đường đoạn tuyến thuộc địa bàn huyện Cờ Đỏ, sửa chữa đoạn tuyến thuộc địa bàn huyện Thới Lai, với tổng kinh phí khoảng 3,6 tỉ đồng.

Tuy nhiên, do tình hình mưa bão, cộng với triều cường xảy ra phức tạp, gây hư hỏng một số vị trí trên tuyến đường 919, Sở Giao thông vận tải tiếp tục tham mưu UBND thành phố chấp thuận điều chỉnh danh mục các công trình sử dụng vốn sự nghiệp giao thông năm 2020 để triển khai, bổ sung hạng mục khắc phục mưa bão và triều cường, với kinh phí trên 1,57 tỉ đồng...

Chia sẻ bài viết