12/09/2019 - 22:33

Đề nghị định hướng nông dân trồng các loại cây phù hợp

 Cử tri quận Cái Răng và huyện Phong Điền đề nghị định hướng cho nông dân trồng các loại cây phù hợp với từng địa phương nhằm tăng năng suất, nâng cao hiệu quả kinh tế. Nội dung trả lời của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố như sau:

UBND thành phố đã có Quyết định số 1923/QĐ-UBND ngày 27-7-2017 phê duyệt Quy hoạch phát triển nông nghiệp nông thôn thành phố đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030. Quy hoạch này đã có định hướng sản xuất cho từng lĩnh vực: trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản và cũng đã được triển khai đến các quận, huyện thuộc thành phố. Trên cơ sở đó, ngành nông nghiệp địa phương sẽ có khuyến cáo cụ thể về quy hoạch vùng trồng cho từng loại cây trồng phù hợp với điều kiện cơ sở hạ tầng, thủy lợi và thị trường.

Định hướng sản xuất cây trồng cần lưu ý các yếu tố: Điều kiện đất đai, điều kiện thời tiết khí hậu, thủy văn tại địa phương; điều kiện cơ sở hạ tầng: đê bao, thủy lợi, giao thông; kỹ thuật sản xuất của nông dân đối với loại cây trồng; nhu cầu thị trường trong nước và xuất khẩu…

Để định hướng cây trồng có hiệu quả, điều quan trọng nhất là nông dân phải liên kết sản xuất, tiêu thụ, áp dụng VietGAP, GlobalGAP... Đồng thời, phải phù hợp với quy hoạch địa phương, sản xuất tập trung, tránh tình trạng sản xuất nhỏ lẻ không tận dụng được ưu thế về hạ tầng thủy lợi hoặc giao thông sẽ ảnh hưởng đến quản lý sản xuất và thu hoạch, vận chuyển, làm tăng chi phí sản xuất và không đảm bảo được chất lượng sản phẩm.

Chia sẻ bài viết