13/09/2019 - 18:14

Đề nghị định hướng chăn nuôi cho nông dân

Cử tri đề nghị ngành nông nghiệp có định hướng cho nông dân chăn nuôi các loại vật nuôi phù hợp với từng địa phương nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế. Nội dung trả lời của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố như sau:

Để hỗ trợ phát triển ngành chăn nuôi theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và tái cơ cấu ngành chăn nuôi, ngành đã thực hiện một số giải pháp như sau:

- Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền để người chăn nuôi nâng cao ý thức phòng, chống dịch bệnh; áp dụng biện pháp an toàn sinh học trong chăn nuôi; tiến tới hình thành các vùng chăn nuôi tập trung, giảm dần chăn nuôi tại các quận, các khu vực chăn nuôi xen cài trong khu dân cư. Đẩy mạnh cấu trúc lại ngành chăn nuôi tại địa phương, đa dạng hóa vật nuôi, để bù đắp thiếu hụt sản phẩm thịt nhằm phục vụ tốt đời sống người dân. Xây dựng quy trình giám sát dịch bệnh gia súc, gia cầm; khuyến cáo người chăn nuôi tuân thủ tiêm phòng định kỳ, có biện pháp xử lý chất thải và khử trùng để hạn chế phát sinh dịch bệnh.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, khuyến khích chăn nuôi theo mô hình trang trại khép kín và ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật tiên tiến, chăn nuôi an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh nhằm tăng lợi nhuận, tạo ra sản phẩm chăn nuôi an toàn. Tổ chức sản xuất chăn nuôi theo chuỗi liên kết từ sản xuất - thu mua - chế biến - bảo quản - tiêu thụ, giảm bớt khâu trung gian nhằm tăng thu nhập cho người chăn nuôi.

- Để người chăn nuôi không bị thua lỗ, đề nghị các cơ quan chuyên môn cần tuyên truyền, khuyến cáo người chăn nuôi không phát triển tăng đàn ồ ạt theo phong trào, tránh tình trạng cung vượt cầu. Hỗ trợ xây dựng thương hiệu, xúc tiến thương mại và quảng bá sản phẩm bằng cách đưa các sản phẩm đến nơi tiêu thụ giới thiệu và để người tiêu dùng sử dụng thử bằng nhiều cách khác nhau, từ đó khẳng định được sản phẩm tốt.

- Hằng năm, có kế hoạch đào tạo, tập huấn cho đội ngũ chủ cơ sở chăn nuôi tập trung về kỹ năng quản trị kinh doanh nhằm tìm hướng phát triển phù hợp trong cơ chế thị trường. Rà soát, tham mưu đề xuất các hỗ trợ để thúc đẩy phát triển chăn nuôi theo Quyết định số 50/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ; khuyến khích xây dựng các cơ sở chăn nuôi tập trung đạt các điều kiện theo quy định để được hỗ trợ đầu tư theo Nghị định số 57/2018/NĐ-CP của Chính phủ về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.

Chia sẻ bài viết
Từ khóa
chăn nuôi