24/05/2024 - 06:38

Đề nghị điều chỉnh quy hoạch hai bên đường Nguyễn Văn Cừ 

Cử tri huyện Phong Điền tiếp tục đề nghị ngành chức năng thành phố rà soát, điều chỉnh quy hoạch hai bên đường Nguyễn Văn Cừ, đoạn từ cầu Trường Tiền đến cầu Trà Niền thuộc xã Mỹ Khánh huyện Phong Điền. Nội dung trả lời của Sở Xây dựng thành phố như sau:

Phạm vi hai bên đường Nguyễn Văn Cừ (đoạn từ cầu Trường Tiền đến cầu Trà Niền), xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền theo kiến nghị của cử tri, có liên quan đến các đồ án quy hoạch xây dựng, gồm: (1) Đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu đô thị Mỹ Khánh đã được phê duyệt tại Quyết định số 2526/QĐ-UBND ngày 9-11-2020 của UBND thành phố; (2) Đồ án quy hoạch chung xây dựng thị trấn Phong Điền đã được phê duyệt tại Quyết định số 2975/QĐ-UB ngày 4-10-2004 của UBND thành phố; (3) Đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu di tích lịch sử Lộ Vòng Cung, xã Mỹ Khánh đã được phê duyệt tại Quyết định số 1483/QĐ-UBND ngày 4-5-2013 của UBND thành phố. 

Thời gian qua, Sở Xây dựng đã phối hợp với các UBND quận, huyện tổ chức rà soát các quy hoạch trên địa bàn, làm cơ sở báo cáo, đề xuất cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định việc điều chỉnh hoặc bãi bỏ các quy hoạch không còn phù hợp, tránh gây ảnh hưởng đến quyền và lợi ích của người dân như nội dung kiến nghị nêu trên. Hiện nay, các đồ án quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị trên địa bàn thành phố (trong đó có huyện Phong Điền, thuộc tiểu vùng đô thị sinh thái Phong Điền) đang được rà soát tổng thể, làm cơ sở điều chỉnh hoặc bãi bỏ để phù hợp với định hướng quy hoạch TP Cần Thơ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. 

Căn cứ quy định pháp luật về quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị và ý kiến chỉ đạo của UBND thành phố, Sở Xây dựng đang phối hợp, đề nghị UBND quận, huyện (trong đó có UBND huyện Phong Điền) rà soát, đề xuất danh mục các dự án quy hoạch xây dựng, dự án quy hoạch đô thị TP Cần Thơ sẽ tổ chức rà soát, thực hiện theo từng giai đoạn, phù hợp nguồn lực và yêu cầu phát triển thực tế của địa phương, để làm cơ sở địa phương tổ chức lập kế hoạch thực hiện cụ thể theo quy định pháp luật hiện hành.

Chia sẻ bài viết