19/06/2019 - 19:57

Đề nghị điều chỉnh giá dịch vụ đo đạc

Cử tri huyện Thới Lai đề nghị điều chỉnh giá dịch vụ đo đạc, lập bản đồ địa chính theo Quyết định số 11/2018/QĐ-UBND của UBND thành phố. Nội dung trả lời của Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố như sau:

Căn cứ Điều 10, Nghị định số 141/2016/NĐ-CP ngày 10-10-2016 của Chính phủ về lộ trình tính giá dịch vụ sự nghiệp công, đến năm 2018 phải tính đủ chi phí tiền lương, chi phí trực tiếp và chi phí quản lý... Văn phòng Đăng ký đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường là đơn vị sự nghiệp công được xác định giá dịch vụ theo cơ chế thị trường nên đã thực hiện xây dựng đơn giá dịch vụ đo đạc dựa trên sự cân đối bù đắp mức chi phí thực hiện một bộ hồ sơ đo đạc gồm chi phí nhân công, chi phí công cụ, dụng cụ,… Cơ quan chức năng đã thẩm định giá tham mưu UBND thành phố ban hành mức giá dịch vụ đo đạc được quy định tại Quyết định số 11/2018/QĐ-UBND ngày 3-7-2018 là hoàn toàn phù hợp.

Đối với địa bàn huyện Thới Lai, chỉ có thị trấn Thới Lai có bản đồ địa chính chính quy, các xã còn lại sử dụng bản đồ không có kích thước và độ chính xác không cao. Nay, người dân có yêu cầu đo đạc lại thực tế để cấp đổi Giấy chứng nhận, phải thiết lập bản trích đo địa chính theo quy định nên thu theo giá dịch vụ đo đạc được quy định tại Quyết định số 11/2018/QĐ-UBND ngày 3-7-2018.

Chia sẻ bài viết