14/02/2020 - 21:11

Đề nghị đẩy nhanh tiến độ xây dựng khu tái định cư 

Cử tri huyện Phong Điền đề nghị đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án xây dựng khu tái định cư (khu D) để sớm bố trí nền tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án xây dựng Di tích Lịch sử Lộ Vòng Cung. Nội dung trả lời của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố như sau:

- Dự án khu tái định cư (khu D) Khu di tích Lịch sử Lộ Vòng Cung được UBND thành phố ban hành Quyết định số 1493/QĐ-UBND. Theo đó, chấp thuận Công ty TNHH Xây dựng Hòa Lợi thực hiện dự án. Ngày 18-9-2018, UBND thành phố ban hành quyết định điều chỉnh một số nội dung Quyết định số 1493/QĐ-UBND. Ngày 27-11-2018, UBND thành phố có văn bản đề nghị nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ và hoàn thiện cơ sở hạ tầng đảm bảo điều kiện cho các hộ dân xây dựng nhà ở, thời gian hoàn thành chậm nhất là 30-6-2019.

- Ngày 16-9-2019, Công ty TNHH Xây dựng Hòa Lợi có Báo cáo số 09-2009/BC.KD. Theo đó, đến nay nhà đầu tư đã thực hiện ký quỹ, với số tiền 4,63 tỉ đồng; quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 đã được UBND huyện Phong Điền phê duyệt và được công bố; đã thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy chữa cháy; đã thực hiện kiểm đếm hoa màu, công trình. Nhà đầu tư đang gởi Sở Xây dựng thẩm định hồ sơ thiết kế cơ sở của dự án; đã hoàn thành thiết kế bản vẽ thi công, dự toán các hạng mục công trình của dự án,…

- Khó khăn: Theo kết quả họp Hội đồng xác định giá đất cụ thể để thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giá đất bồi thường được xác định tăng khoảng 89% so với giá đất dự kiến của khi lập dự án của nhà đầu tư, kéo theo tổng mức đầu tư của dự án tăng khoảng 47%.

- Đề xuất: Điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư; điều chỉnh dự án đầu tư; Điều chỉnh tăng giá thành 1m2 đất ở từ 4 triệu đồng/m2 lên 6 triệu đồng/m2 (tăng 2 triệu đồng/m2 so với Quyết định chủ trương đầu tư); giảm tỷ lệ bàn giao đất ở từ 70% xuống 60%; điều chỉnh thời gian giao nền theo Quyết định UBND thành phố.

- Ngày 22-11-2019, Sở Kế hoạch và Đầu tư có báo cáo và đề xuất tình hình thực hiện dự án khu tái định cư (khu D) Khu di tích Lịch sử Lộ Vòng Cung. Theo đó, đề xuất UBND thành phố chỉ đạo nhà đầu tư tiếp tục thực hiện dự án theo quy định tại Quyết định chủ trương đầu tư số 1493/QĐ-UBND và Quyết định số 2383/QĐ-UBND của UBND thành phố phê duyệt. Trường hợp: (1) Nhà đầu tư không tiếp tục thực hiện dự án, đề nghị Nhà đầu tư có Công văn đề xuất trả lại dự án đầu tư (chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư) do khó khăn trong công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo quy định hoặc thành phố ban hành Quyết định thu hồi chủ trương đầu tư dự án khu tái định cư (khu D) Khu di tích Lịch sử Lộ Vòng Cung theo quy định. (2) Nhà đầu tư chấp nhận tiếp tục thực hiện dự án theo quyết định cấp thẩm quyền phê duyệt, đề nghị Nhà đầu tư lập hồ sơ xin giãn tiến độ đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư.

Chia sẻ bài viết