18/08/2013 - 20:12

Đề nghị đẩy nhanh tiến độ xây dựng cầu Rạch Chôm

Cử tri quận Ô Môn kiến nghị thành phố đẩy nhanh tiến độ thi công để hoàn thành cầu Rạch Chôm qua đường tỉnh 920. Nội dung công văn trả lời của Sở Giao thông Vận tải thành phố, như sau:

Cầu Rạch Chôm thuộc gói thầu số 1, đoạn từ khu Công nghiệp Trà Nóc đến Nhà máy xi măng Hà Tiên 2 (Km0+000 - Km0+726,92), do Công ty cổ phần Xây dựng số 6 Thăng Long trúng thầu, với giá trị là 12.609.582.000 đồng, thời gian thi công là 390 ngày. Năm 2006, đơn vị thi công triển khai đóng cọc cát đường dẫn vào cầu (mố MA), đóng 1 cọc thử trụ T1, các hạng mục còn lại bị vướng mặt bằng không triển khai thi công được. Đến tháng 1 - 2009 đơn vị thi công triển khai thi công lại và tiến hành đóng cọc thử 2 mố và 1 trụ, thi công đào khuôn đường và bơm cát nền đường khoảng 350m, đóng cừ tràm, đổ bê tông đáy cống, hoàn thành công tác đóng cọc đại trà trụ T1 và T2 và cọc cát đường vào cầu san lấp lớp cát đệm.

Ngày 27-7-2009, đơn vị ngưng thi công, xét thấy năng lực nhà thầu không thể tiến hành thi công hoàn thành khối lượng còn lại, Sở trình UBND thành phố cắt hợp đồng và xin chủ trương lập lại dự toán khối lượng còn lại của gói thầu trên.

Năm 2011, Sở Giao thông Vận tải có Công văn đề nghị cho chủ trương tách dự án đầu tư thành 2 tiểu dự án để tiếp tục đầu tư. Tuy nhiên, Sở Kế hoạch và Đầu tư cho rằng việc tách dự án thành 2 tiểu dự án “là không đúng quy định nên Sở Kế hoạch và Đầu tư không có cơ sở đề xuất cho UBND thành phố”.

Kế hoạch triển khai thi công:

+ Thông báo kết luận số 224/TB-VPTU của Văn phòng Thành ủy thông báo kết luận của đồng chí Bí thư Thành ủy Trần Thanh Mẫn tại buổi làm việc với quận Ô Môn trong đó có nội dung “đồng ý chủ trương cho tiếp tục xây dựng tiếp cầu Rạch Chôm”. Sở Giao thông Vận tải đã có tờ trình gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo UBND thành phố về việc điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình đường tỉnh 934 đoạn từ cầu Rạch Chôm đến nhà máy liên doanh Hà Tiên, gói thầu số 1 cầu và đường dẫn vào cầu Rạch Chôm. Ngày 25-6-2013, Sở Kế hoạch và Đầu tư có tờ trình trình UBND thành phố xin chủ trương điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình đường tỉnh 934 (tuyến Rạch Chôm – Thới An – Quốc lộ 91A) tại Quyết định số 719/QĐ-CT.UB ngày 24/3/2013. Nội dung giảm quy mô đầu tư dự án, chỉ xây dựng cầu Rạch Chôm và đường dẫn 2 bên.

 

Chia sẻ bài viết