22/04/2016 - 09:14

Nhịp cầu dân cử

Đề nghị đẩy nhanh tiến độ thi công đường Nguyễn Văn Linh

Sau kỳ họp thứ 18 HĐND thành phố, cử tri quận Ninh Kiều đề nghị thành phố có kế hoạch đẩy nhanh tiến độ thi công đường Nguyễn Văn Linh (Quốc lộ 91B). Nội dung trả lời của Sở Giao thông vận tải thành phố như sau:

Theo Quyết định số 1519/QĐ-BGTVT ngày 27-4-2015 của Bộ Giao thông vận tải phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 91 đoạn km 14+000 - Km 50+889 theo hình thức hợp đồng BOT (trong đó có bổ sung đầu tư mở rộng và tăng cường nền, mặt đường Quốc lộ 91B đoạn Km0+000 - Km15+793).

Hiện nay, dự án đang triển khai thi công, cơ bản hoàn thành đoạn từ Km2+000 - Km15+793, riêng đoạn từ Km0+000 - Km2+000 (từ nút giao 3/2 đến cầu Bà Bộ) đang triển khai thi công phần cống dọc, dự kiến đến 30-6-2016 thi công hoàn thành toàn dự án, theo đó Bộ Giao thông vận tải đã giao cho nhà đầu tư BOT, Công ty Cổ phần đầu tư quốc lộ 91 Cần Thơ - An Giang và Ban quản lý dự án 1 - Bộ Giao thông vận tải (đại diện cơ quan nhà nước có thẩm quyền) tổ chức thi công.

Chia sẻ bài viết