29/03/2014 - 19:50

Đề nghị đẩy nhanh tiến độ thi công đường giao thông

Cử tri huyện Vĩnh Thạnh đề nghị thành phố trả lời cho người dân biết đường ô tô về xã Thạnh Lợi khi nào thực hiện xong; tuyến đường tỉnh 917 (Thới An Đông - Lộ Bức) có làm không?Cử tri cũng kiến nghị cơ quan chức năng thực hiện việc kiểm tra giám sát để đảm bảo chất lượng của các công trình này. Nội dung trả lời của Sở Giao thông Vận tải thành phố, như sau:

- Dự án đường ô tô đến trung tâm xã Thạnh Lợi, huyện Vĩnh Thạnh: Dự án do UBND huyện Vĩnh Thạnh làm chủ đầu tư. Dự án đã thi công được 50% khối lượng công trình. Hiện nay, dự án đã ngưng cấp vốn trái phiếu chính phủ, do Trung ương đã bố trí đủ kế hoạch vốn trái phiếu chính phủ phân bổ cho dự án theo tổng mức đầu tư được duyệt trình Trung ương chấp thuận trước đây là 56 tỉ đồng. Đến nay, tổng mức đầu tư điều chỉnh của dự án là 110 tỉ đồng. UBND huyện Vĩnh Thạnh đang kiến nghị thành phố cân đối bằng nguồn vốn ngân sách thành phố bổ sung kinh phí để huyện xây dựng hoàn thành trong năm 2014.

- Đường tỉnh 917 (Thới An Đông - Lộ Bức) qua địa phận quận Bình Thủy và huyện Phong Điền. Hiện nay, đang kêu gọi đầu tư xây dựng theo hình thức BT. Hàng năm, Sở Giao thông Vận tải thành phố đều thực hiện duy tu, bảo dưỡng đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến. Đoạn nối (từ cầu Trà Nóc 2 đến quốc lộ 91B) được UBND thành phố giao chủ trương đầu tư tại Công văn số 5521/UBND-XDCB ngày 12-11-2012, chiều dài tuyến khoảng 1,3 km và đã giao cho UBND quận Bình Thủy làm chủ đầu tư thực hiện dự án này.

Chia sẻ bài viết