09/12/2013 - 22:06

Đề nghị đầu tư xây dựng đường dân sinh cặp các cầu trên tuyến quốc lộ 61B

Cử tri xã Nhơn Nghĩa, huyện Phong Điền, kiến nghị thành phố đầu tư xây dựng đường dân sinh cặp các cây cầu trên tuyến quốc lộ 61B. Nội dung trả lời của Sở Giao thông vận tải thành phố như sau:

Trên quốc lộ 61B đoạn qua xã Nhơn Nghĩa gồm có các cầu Cái Sung (Gói thầu số 3) và cầu So Đũa (Gói thầu số 4):

- Cầu Cái Sung: Đơn vị thi công đã làm việc với UBND xã Nhơn Nghĩa, huyện Phong Điền và đã hỗ trợ kinh phí để địa phương thi công hoàn trả lại hiện trạng đường dân sinh.

- Cầu So Đũa: Đơn vị thi công đã làm việc với UBND xã Nhơn Nghĩa và thống nhất kinh phí sửa chữa. Tuy nhiên, đến nay nhà thầu chưa chuyển kinh phí cho địa phương thực hiện. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình kết cấu hạ tầng giao thông sẽ đôn đốc đơn vị thi công sớm chuyển kinh phí để thực hiện.

 

Chia sẻ bài viết