06/03/2021 - 19:21

Đề nghị đầu tư trang thiết bị khám, chữa bệnh hiện đại

Cử tri đề nghị thành phố quan tâm đầu tư, nâng cấp, thay thế các trang thiết bị máy móc đã cũ tại các cơ sở khám, chữa bệnh công lập tuyến thành phố để việc chẩn đoán bệnh được chính xác hơn. Nội dung trả lời của UBND thành phố như sau:

Thời gian qua, trang thiết bị, cơ sở vật chất được đầu tư cho các tuyến y tế từng bước đáp ứng yêu cầu cầu khám, chữa bệnh của nhân dân, đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân. Qua đó, chất lượng khám, chữa bệnh từng bước được nâng lên, đáp ứng sự hài lòng của người bệnh. Trong đó, công tác triển khai các kỹ thuật mới trong chẩn đoán và điều trị đáp ứng nhu cầu.

Hiện nay, các bệnh viện tuyến thành phố đã được đầu tư nhiều trang thiết bị y tế hiện đại, như: hệ thống máy chụp MRI, hệ thống chụp DSA hai bình diện, máy chụp cắt lớp vi tính, hệ thống nội soi tiêu hóa, hệ thống xạ trị áp sát... phục vụ công tác chẩn đoán và điều trị các lĩnh vực chuyên sâu, như: phẫu thuật tim, can thiệp tim mạch, ung bướu, nhi khoa, sản phụ khoa… Các máy móc đưa vào sử dụng đạt hiệu quả, góp phần vào việc ứng dụng và triển khai thực hiện các kỹ thuật chuyên môn có chất lượng cao.

Thời gian tới, UBND thành phố tiếp tục chỉ đạo ngành y tế phối hợp với các bệnh viện tuyến thành phố rà soát, kịp thời thay thế các máy móc, trang thiết bị y tế hiện đại để thực hiện công tác khám, chữa bệnh cho người dân ngày càng tốt hơn.

Chia sẻ bài viết