12/04/2020 - 17:50

Đề nghị đầu tư phát triển các khu ẩm thực

Cử tri đề nghị thành phố xem xét, đầu tư phát triển các khu ẩm thực nhằm phục vụ phát triển du lịch thành phố. Nội dung trả lời của UBND thành phố như sau:

Thời gian qua, trên địa bàn thành phố đã hình thành và phát triển một số khu phố, tuyến đường ẩm thực, cơ bản đáp ứng được nhu cầu ăn uống kết hợp vui chơi, giải trí của người dân địa phương và khách du lịch, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Hoạt động của các khu phố, tuyến đường ẩm thực trên địa bàn thành phố có phát triển, nhưng chưa được quan tâm đầu tư đúng mức, chưa xứng tầm và còn mang tính tự phát, quy mô tương đối nhỏ. Đặc biệt, hiện nay, chưa có văn bản nào quy định, hướng dẫn quản lý cụ thể đối với khu phố, tuyến đường ẩm thực hay chợ đêm.

Để các khu phố, tuyến đường ẩm thực trên địa bàn thành phố được phát triển và thực sự thu hút người dân địa phương và du khách, góp phần thúc đẩy và đưa thương mại - dịch vụ - du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của thành phố, UBND thành phố đã chỉ đạo Sở Công thương và các địa phương thực hiện các nội dung: (1) Nghiên cứu, quy hoạch một số vị trí, địa điểm để hình thành khu vực tập trung kinh doanh các dịch vụ ăn uống kết hợp với mua sắm, vui chơi, giải trí và tiện ích khác; quy hoạch một số khu phố, tuyến đường ẩm thực, chợ đêm chuyên doanh để phục vụ người dân địa phương và du khách. (2) Quan tâm đến vấn đề đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, vệ sinh môi trường, an ninh trật tự và phòng cháy chữa cháy tại các khu vực tập trung kinh doanh các khu phố, tuyến đường ẩm thực, chợ đêm chuyên doanh. (3) Các sản phẩm kinh doanh phải mang tính truyền thống, đặc trưng của địa phương để có thể phục vụ người dân và du khách…

Chia sẻ bài viết
Từ khóa
khu ẩm thực