12/05/2013 - 20:15

Đề nghị đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn

Cử tri quận Ô Môn, huyện Phong Điền đề nghị thành phố mở các lớp đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động ở nông thôn, nhất là lao động nữ, để tận dụng thời gian nông nhàn và tạo thêm thu nhập. Nội dung công văn trả lời của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố, như sau:

Công tác dạy nghề cho lao động nông thôn nói chung và dạy nghề cho phụ nữ nói riêng là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước nhằm tạo điều kiện cho người lao động tham gia học nghề, nâng cao trình độ chuyên môn kỹ thuật để tăng năng suất lao động, chuyển đổi nghề nghiệp và giải quyết việc làm. Thời gian qua, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã phối hợp với các sở, ngành, đoàn thể có liên quan và UBND các quận, huyện triển khai tốt công tác này và đạt được những hiệu quả nhất định, như: Năm 2012 đã hỗ trợ dạy nghề cho 4.480 người; trong đó, trên địa bàn huyện Phong Điền đã hỗ trợ dạy nghề cho 510 người (trong đó có 256 phụ nữ), trên địa bàn quận Ô Môn đã hỗ trợ dạy nghề cho 465 người (trong đó có 210 phụ nữ). Tỷ lệ giải quyết việc làm sau khi học nghề ngày càng tăng và đi vào chiều sâu.

Tiếp thu ý kiến của cử tri, thời gian tới, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố sẽ tham mưu cho UBND thành phố chỉ đạo UBND các quận, huyện quan tâm hơn đối với công tác dạy nghề gắn với giải quyết việc làm cho phụ nữ trên địa bàn. Đồng thời, triển khai tốt hơn các nhiệm vụ dạy nghề của địa phương theo quy định; tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền các chủ trương, chính sách về công tác dạy nghề trong các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể và nhân dân; khảo sát, tuyển chọn đối tượng, lựa chọn nghề nghiệp phù hợp…

Với trách nhiệm của mình, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố tích cực phối hợp với các địa phương và các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ để tăng cường thực hiện công tác dạy nghề gắn với giải quyết việc làm cho phụ nữ. Tuy nhiên, Sở cũng đề nghị các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ tăng cường công tác tư vấn nghề cho phụ nữ, vận động, lựa chọn đối tượng tham gia học nghề phù hợp để xây dựng các mô hình dạy nghề gắn với giải quyết việc làm hiệu quả.

 

Chia sẻ bài viết