25/02/2024 - 20:14

Đề nghị đánh giá hiệu quả đề án xe điện vận chuyển khách du lịch

Cử tri huyện Phong Điền đề nghị tổ chức tổng kết đề án thí điểm sử dụng xe điện phục vụ vận chuyển khách du lịch, đánh giá hiệu quả, nhân rộng mô hình vận chuyển này trong thời gian tới. Nội dung trả lời của UBND thành phố như sau:

Hiện nay, có 2 đơn vị tham gia thực hiện Đề án thí điểm sử dụng phương tiện xe 4 bánh chạy bằng năng lượng điện vận chuyển khách du lịch trong phạm vi hạn chế trên địa bàn thành phố, gồm: Công ty TNHH MTV Xây dựng Thương mại sản xuất Tân Đại Phong có 6 phương tiện và Công ty TNHH Du lịch sinh thái Mỹ Khánh có 15 phương tiện.

Qua quá trình triển khai thực hiện Đề án đã góp phần thúc đẩy ngành du lịch nói riêng và phát triển kinh tế - xã hội nói chung trên địa bàn thành phố. Bên cạnh đó, khách du lịch đến TP Cần Thơ cũng có thêm lựa chọn phương tiện di chuyển trong nội ô thành phố, góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường, ùn tắc và hạn chế tai nạn giao thông.

Theo các quy định của Trung ương, thành phố chưa chủ động được việc triển khai mở rộng loại hình này. Tiếp thu phản ánh, kiến nghị của cử tri, UBND thành phố tiếp tục chỉ đạo cơ quan chuyên môn tham mưu tổng kết Đề án và báo cáo kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét mở rộng triển khai đối với loại hình vận chuyển bằng xe điện trên địa bàn thành phố.

Chia sẻ bài viết