27/11/2019 - 19:47

Đề nghị cung cấp nước sạch

Cử tri huyện Thới Lai đề nghị sớm lắp đặt hệ thống cung cấp nước sạch cho các hộ dân ở kênh Xẻo Quao và kênh Ranh. Nội dung trả lời của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố như sau:

 - Việc lắp đặt hệ thống cung cấp nước sạch kênh Xẻo Quao (ấp Trường Phú, xã Trường Thắng): Ngày 5-10-2019, tại UBND huyện Thới Lai, Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn đã phối hợp UBND huyện Thới Lai, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện, UBND các xã có cử tri kiến nghị tiến hành họp triển khai mở rộng mạng đường ống cấp nước; trong đó có tuyến kênh Xẻo Quao ấp Trường Thắng, với tổng chiều dài 1.330m, với số hộ trên tuyến là 19 hộ. UBND xã Trường Thắng đã tổ chức họp dân, Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn sẽ phối hợp cấp vật tư để mở rộng mạng phục vụ nhân dân. 

- Việc lắp đặt hệ thống cung cấp nước sạch kênh Ranh (ấp Trường Ninh III, xã Trường Xuân A): Đây là một trong các tuyến ống cấp nước sạch thuộc dự án Hệ thống cấp nước tập trung xã Trường Xuân A đã được UBND thành phố phê duyệt chủ trương đầu tư và quyết định cho phép chuẩn bị đầu tư. Đến thời điểm báo cáo, Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn đã trình Sở Xây dựng để thẩm định, phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình hệ thống cấp nước tập trung xã Trường Xuân A. Năm 2020, nếu được thành phố bố trí đủ nguồn vốn xây dựng, công trình sẽ được khởi công xây dựng, dự kiến hoàn thành đưa vào sử dụng và cấp nước cuối năm 2020 (trong đó có việc cấp nước cho các hộ dân tuyến kênh Ranh thuộc ấp Trường Ninh III, xã Trường Xuân A).

Chia sẻ bài viết
Từ khóa
nước sạch