04/10/2013 - 22:29

Đề nghị có chính sách trợ giá giống cho nông dân

Cử tri huyện Thới Lai đề nghị thành phố có chính sách trợ giá giống cho nông dân. Nội dung trả lời của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố, như sau:

Hằng năm, ngân sách thành phố có chi phí trợ giá giống cho bà con nông dân. Cụ thể như sau:

- Kinh phí được cấp thực hiện trợ giá cho huyện Thới Lai:

Tổng kinh phí được cấp: 247.470.000 đồng, trong đó:

- Lúa giống: 189.240.000 đồng bao gồm:

+ Lúa Jasmines 85 nguyên chủng: 99.000.000 đồng, số lượng: 14.100 kg.

+ Lúa OM 4218 nguyên chủng, OM 6976 nguyên chủng, OM 5451 nguyên chủng, MTL 560 nguyên chủng: 90.240.000 đồng, số lượng: 16.500 kg.

- Cây giống: 58.230.000 đồng (dừa xiêm lùn, mít thái, sầu riêng, .... ).

* Tiến độ thực hiện:

- Về lúa giống: Đã thực hiện 5.000 kg (giống MTL 560 nguyên chủng: 2.500 kg, giống OM 4218 nguyên chủng: 2.000 kg, giống OM 5451 nguyên chủng: 500 kg).

+ Vụ đông xuân 2012-2013: hỗ trợ giống MTL 560: 2.500 kg (xã Thới Thạnh: 500 kg, xã Định Môn: 500 kg, xã Trường Thắng: 1.000kg, xã Thới Tân: 500 kg).

+ Vụ hè thu: giống OM 4218 nguyên chủng: 2.000 kg (thị trấn Thới Lai: 500 kg, xã Trường Thắng: 500kg, xã Xuân Thắng: 500 kg, xã Thới Tân: 500 kg), giống OM 5451 nguyên chủng: 500 kg (xã Thới Tân: 500kg).

- Về cây giống: đang triển khai thực hiện.

Chia sẻ bài viết