25/02/2020 - 20:26

Đề nghị có chính sách thiết thực trong bao tiêu lúa hàng hóa 

Cử tri thành phố đề nghị quy hoạch vùng lúa chất lượng cao và ban hành chính sách thiết thực, hiệu quả trong việc bao tiêu lúa hàng hóa cho nông dân. Nội dung trả lời của UBND thành phố như sau:

Những năm qua, liên kết sản xuất và tiêu thụ theo mô hình cách đồng lớn đã mang lại hiệu quả thiết thực. Đây chính là tiền đề để xây dựng vùng nguyên liệu tạo sản phẩm chất lượng cao và thống nhất; xây dựng thương hiệu gạo Việt Nam; khẳng định vị thế xuất khẩu và gia tăng giá trị trong chuỗi lúa gạo. Theo đó, TP Cần Thơ đã chỉ đạo các ngành chức năng tích cực triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ nông dân, kết nối doanh nghiệp với mục tiêu cải thiện năng lực cạnh tranh lúa gạo, đảm bảo sự hưởng lợi của nông dân trong chuỗi giá trị. Mục tiêu là chuyển từ sản xuất số lượng sang chất lượng, nâng cao giá trị, hạ giá thành, xây dựng vùng nguyên liệu phục vụ tiêu thụ nội địa và xuất khẩu ổn định. Hiện nay, ngành nông nghiệp thành phố đang duy trì trên 113 mô hình cánh đồng lớn với tổng diện tích khoảng 26.661ha; có trên 60% diện tích trong cách đồng lớn được bao tiêu tại các huyện Cờ Đỏ, Vĩnh Thạnh và quận Thốt Nốt. Trên địa bàn thành phố đang có nhiều doanh nghiệp liên kết sản xuất và tiêu thụ cho nông dân, trong mô hình cánh đồng lớn với giá bằng hoặc cao hơn ngoài thị trường từ 100-200 đồng/kg.

Bên cạnh đó, ngành nông nghiệp đang xây dựng chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp giai đoạn 2020-2025 trên địa bàn thành phố (dự kiến sẽ trình HĐND thành phố xem xét vào kỳ họp giữa năm 2020). Mục tiêu của chính sách là thúc đẩy doanh nghiệp tham gia bao tiêu sản phẩm trong thực hiện cánh đồng lớn nhiều hơn nữa; đồng thời, nâng cấp, cải tạo điều kiện cơ sở hạ tầng, đáp ứng tiêu chí sản xuất lớn, tập trung; ứng dụng cơ giới hóa vào sản xuất nông nghiệp hạ giá thành sản phẩm, nâng cao năng lực cạnh tranh, hướng tới ổn định giá sản phẩm nông nghiệp…

Chia sẻ bài viết