11/12/2015 - 21:25

Nhịp cầu dân cử

Đề nghị có chính sách đầu tư hệ thống kho bảo quản, phát triển công nghiệp chế biến gắn với vùng nguyên liệu

Cử tri thành phố đề nghị ngành chức năng quy hoạch và có chính sách đầu tư hệ thống kho bảo quản, phát triển công nghiệp chế biến gắn với vùng nguyên liệu; đẩy mạnh hoạt động liên kết vùng, liên kết giữa các địa phương trong vùng sản xuất nông nghiệp; xây dựng và quảng bá thương hiệu, mở rộng thị trường tiêu thụ, đảm bảo nâng cao giá trị gia tăng các mặt hàng nông sản. Nội dung trả lời của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn như sau:

Để đầu tư hệ thống kho bảo quản nông sản, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã xây dựng và phê duyệt Quy hoạch hệ thống kho bảo quản dự trữ 4 triệu tấn lúa (tại Quyết định số 3242/QĐ-BNN-CB ngày 2-12-2010 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn). Đồng thời, tham mưu cho Thủ tướng Chính phủ ban hành chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp (tại Quyết định số 68/2013/QĐ-TTg ngày 12-11-2013 của Thủ tướng Chính phủ). Đến nay, đã hoàn thành đầu tư xây dựng hệ thống kho chứa lúa theo quy hoạch.

Ngoài ra, để hỗ trợ phát triển sản xuất, chế biến, Bộ đã rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch các ngành hàng, sản phẩm chủ lực, quy hoạch hệ thống chế biến sản phẩm nông lâm thủy sản; đề xuất với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, đẩy mạnh liên kết, tiêu thụ sản phẩm, như:

-Về hỗ trợ phát triển sản xuất: Nghị định số 02-2010/NĐ-CP ngày 8-1-2010 về khuyến nông; Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19-12-2013 về khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 9-6-2015 về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn; Nghị định số 36/2014/NĐ-CP ngày 29-4-2014 về nuôi, chế biến và xuất khẩu cá tra; Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 7-7-2014 về một số chính sách phát triển thủy sản; Quyết định số 62/2013/QĐ-TTg ngày 25-10-2013 về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản; Quyết định số 68/2013/QĐ-TTg ngày 14-11-2013 về chính sách hỗ trợ giảm tổn thất trong nông nghiệp…

-Về hỗ trợ tiêu thụ nông sản: Hỗ trợ hoạt động xúc tiến thương mại, phát triển thị trường, hỗ trợ mua sắm máy móc để nâng cao năng lực chế biến, hỗ trợ lãi suất mua tạm trữ trong thời điểm thị trường khó khăn, giá giảm (thu mua lúa gạo, hỗ trợ chăn nuôi, chế biến thịt heo, gia cầm, cá tra,…); đàm phán với các nước, các tổ chức quốc tế ký kết các hiệp định song phương, đa phương để mở rộng thị trường và đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa nông sản.

Để tạo chuyển biến căn cơ trong sản xuất nông nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang quyết liệt chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Bộ sẽ tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành, địa phương rà soát, điều chỉnh, bổ sung các quy hoạch; nghiên cứu, xây dựng và kiến nghị điều chỉnh, bổ sung và ban hành các cơ chế, chính sách mới để tạo điều kiện phát triển sản xuất và thực hiện thành công tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững.

Chia sẻ bài viết