26/10/2013 - 08:50

Đề nghị cho biết tiến độ thực hiện dự án Khu dân cư lô 5C

Cử tri đề nghị cho biết tiến độ thực hiện dự án Khu dân cư lô 5C thuộc Khu đô thị Nam Cần Thơ. Nội dung trả lời của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố, như sau:

Sau khi rà soát các dự án như đã nêu trên, Sở Kế hoạch và Đầu tư và Sở Xây dựng xin trả lời các nội dung kiến nghị của cử tri như sau:

- Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần ĐTXD số 10 (Idico).

- Quy mô diện tích: 37,20 ha.

- Dự án bắt đầu: năm 2004.

- Thuộc nhóm dự án: Chậm triển khai.

- Tiến độ thực hiện dự án: Bồi thường về đất diện tích khoảng 17,39 ha chiếm 46,75% dự án.

Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính và chủ đầu tư đã họp để xem xét và đề nghị Công ty chuẩn bị nguồn vốn theo như cam kết để thực hiện dự án (theo Báo cáo của Công ty đã thu xếp được nguồn vốn và đang phát quang để chuẩn bị triển khai giai đoạn 1). Ngành chức năng thành phố cũng đã yêu cầu công ty phân định rõ vị trí xây dựng khu tái định cư cho người dân bị ảnh hưởng bởi dự án trong đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 để triển khai ngay tránh tình trạng bức xúc của người dân khi chưa được tái định cư đã phải di dời.

Chia sẻ bài viết