06/12/2021 - 20:23

Đề nghị chấn chỉnh tình trạng sử dụng thùng loa di động ảnh hưởng đến những người xung quanh

Cử tri huyện Vĩnh Thạnh đề nghị có biện pháp xử lý tình trạng người dân thường xuyên sử dụng thùng loa di động để hát karaoke gây ảnh hưởng đến sinh hoạt của những người xung quanh. Nội dung trả lời của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) thành phố như sau: 

Sở VH-TT&DL đã phối hợp tham mưu UBND thành phố ban hành công văn số 1607/UBND-KGVX về việc chấn chỉnh hoạt động, kinh doanh sử dụng thiết bị khuếch đại âm thanh gây tiếng ồn và Công văn số 1626/UBND-KGVX về việc  chấn chỉnh các hoạt động gây tiếng ồn ảnh hưởng đến cuộc sống, sinh hoạt của người dân ở khu dân cư và nơi công cộng.

Theo đó, UBND thành phố đã chỉ đạo UBND quận, huyện chủ trì phối hợp tuyên truyền, phổ biến các quy định về tiếng ồn, thực hiện nếp sống văn hóa - văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội và các hoạt động vui chơi giải trí; tăng cường công tác quản lý, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh các trường hợp sử dụng thiết bị khuếch đại âm thanh gây tiếng ồn vượt tiêu chuẩn tối đa cho phép, ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân. UBND thành phố chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về môi trường đối với các hoạt động gây tiếng ồn, trong đó có việc sử dụng thiết bị khuếch đại âm thanh gây tiếng ồn; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Sở VH-TT&DL đã ban hành các công văn về tăng cường công tác chấn chỉnh hoạt động, kinh doanh sử dụng thiết bị khuếch đại âm thanh gây tiếng ồn; tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn minh trong hoạt động ca nhạc có sử dụng thiết bị khuếch đại âm thanh điện tử… Đồng thời, phối hợp UBND quận, huyện chỉ đạo Phòng Văn hóa và Thông tin quận, huyện tham mưu rà soát, bổ sung nội dung yêu cầu “Thực hiện nếp sống văn minh trong hoạt động ca nhạc có sử dụng thiết bị khuếch đại âm thanh điện tử, không gây tiếng ồn và đảm bảo sự  yên tĩnh chung…” vào quy ước của các ấp, khu vực. Kiên quyết không xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa” đối với các gia đình không chấp hành quy ước ấp, khu vực; không xét tặng danh hiệu “Ấp, khu vực văn hóa” đối với các ấp, khu vực có hộ gia đình vi phạm kéo dài về tiếng ồn trong lĩnh vực bảo vệ môi trường...

Đến nay, hầu hết các quy ước ấp, khu vực đã được điều chỉnh, bổ sung nội dung yêu cầu chấp hành các quy định của pháp luật về tiếng ồn để tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện; các quy ước ấp, khu vực còn lại đang được điều chỉnh, bổ sung, trình UBND quận, huyện xem xét, phê duyệt.

Chia sẻ bài viết