12/06/2017 - 22:17

Nhịp cầu dân cử

Đề nghị cấm sản xuất thuốc bảo vệ thực vật gây ảnh hưởng đến sức khỏe người dân

Cử tri thành phố đề nghị có quy định cấm tuyệt đối sản xuất thuốc bảo vệ thực vật có chứa một số hoạt chất gây ảnh hưởng đến sức khỏe người dân. Nội dung trả lời của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn như sau:

Tại Khoản 1 và 3, Điều 48, Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật quy định rõ: Thuốc bảo vệ thực vật là loại hàng hóa kinh doanh có điều kiện và phải được quản lý theo danh mục; tổ chức, cá nhân được nhập khẩu, sản xuất, buôn bán, sử dụng thuốc có trong danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam. Bên cạnh đó, tại Điểm b, Khoản 1, Điều 46 của Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật đã quy định cụ thể việc không được đăng ký hoặc bị loại khỏi danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam đối với các loại thuốc bảo vệ thực vật có nguy cơ cao ảnh hưởng xấu đến sức khỏe con người, vật nuôi, hệ sinh thái, môi trường.

Mặt khác, việc không được đăng ký các loại thuốc có nguy cơ cao ảnh hưởng xấu đến sức khỏe con người, vật nuôi, hệ sinh thái, môi trường cũng đã được cụ thể hóa tại Điều 4 của Thông tư số 21/2015/TT-BNNPTNT ngày 8-6-2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về quản lý thuốc bảo vệ thực vật. Quy trình loại bỏ khỏi danh mục thuốc bảo vệ thực vật cũng đã được quy định cụ thể tại Điều 7 của Thông tư số 21/2015/TT-BNNPTNT.

Chia sẻ bài viết