08/06/2011 - 15:16

Để chợ xã đạt tiêu chí
chợ nông thôn mới

Nhiều chợ xã NTM trên địa bàn TP Cần Thơ còn gặp khó khăn trong việc đầu tư, xây dựng.
Trong ảnh: Chợ Mỹ Khánh, xã Mỹ Khánh,
huyện Phong Điền.

Xây dựng (XD) chợ nông thôn là tiêu chí số 7 của Bộ tiêu chí Quốc gia và TP Cần Thơ về nông thôn mới (NTM). Theo yêu cầu đặt ra, các chợ xã phải đạt chuẩn của Bộ XD thì mới được công nhận chợ NTM. Tuy nhiên, theo kết quả khảo sát sơ bộ theo Bộ tiêu chí Quốc gia và TP Cần Thơ về NTM, hiện trên địa bàn thành phố còn 33/36 xã NTM vẫn chưa đạt tiêu chí này. Điều đó đòi hỏi sự nỗ lực đầu tư XD chợ NTM trong tiến trình XN NTM trên địa bàn TP Cần Thơ.

* XD chợ đạt tiêu chí NTM: yêu cầu cấp thiết!

Theo Sở Công Thương TP Cần Thơ, thành phố hiện có 36 xã thuộc 4 huyện (Phong Điền, Thới Lai, Cờ Đỏ và Vĩnh Thạnh); trong đó có 13 xã chưa có chợ. Trong số 23 xã đã có chợ nhưng phần lớn là chợ loại III (các chợ có dưới 200 điểm kinh doanh hoặc các chợ chưa được đầu tư XD kiên cố hoặc bán kiên cố. Chủ yếu phục vụ nhu cầu mua bán hàng hóa của nhân dân trong xã, phường và địa bàn phụ cận - theo Nghị định số 02/2003/NĐ-CP về phát triển và quản lý chợ), chợ tạm. Vì thế, các chợ này trong tình trạng cơ sở hạ tầng thấp kém, ô nhiễm môi trường; thường bị ngập vào mùa mưa; mặt bằng chật hẹp, nguy cơ cháy nổ vào mùa nắng... Theo khảo sát sơ bộ, toàn thành phố chỉ có 3/36 xã đạt tiêu chí chợ NTM. Tuy nhiên, ngay như xã Trung An, 1 trong 3 đơn vị xã có chợ nông thôn được đánh giá đạt chuẩn NTM cũng còn nhiều khó khăn. Chợ Trung An có diện tích khoảng 4.065m2, gồm 1 chợ cá và 1 chợ vải - được hình thành từ nhiều năm nay và được XD, nâng cấp theo quy hoạch phù hợp với yêu cầu phát triển dân cư, đô thị trong giai đoạn mới. Tuy nhiên, cơ sở hạ tầng, kỹ thuật như điện, chiếu sáng, cấp thoát nước, vệ sinh môi trường ở chợ Trung An vẫn chưa đảm bảo cho một chợ được công nhận là chợ NTM.

Theo Thông tư 54/2009/TT-BNNPTNT ngày 21-8-2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí Quốc gia về NTM, chợ nông thôn là công trình phục vụ nhu cầu thiết yếu hằng ngày, là nơi diễn ra các hoạt động mua bán, trao đổi hàng hóa, dịch vụ ở nông thôn. Có 2 loại chợ: chợ thôn và chợ trung tâm xã. Chợ phải có các khu kinh doanh theo ngành hàng gồm: nhà chợ chính, diện tích kinh doanh ngoài trời, đường đi, bãi đỗ xe, cây xanh, nơi thu gom rác. Chính vì thế, nhiều chợ xã trên địa bàn TP Cần Thơ đã đạt tiêu chí chợ văn minh nhưng vẫn khó khăn trong việc tiếp tục đầu tư để phát triển thành chợ NTM..., gây không ít khó khăn cho việc phát triển sản xuất, lưu thông hàng hóa và đời sống của người dân. Nhiều năm nay, dù rất nỗ lực trong việc mời gọi, thu hút đầu tư XD, mở rộng, cải tạo, nâng cấp các chợ nông thôn từ phía chính quyền địa phương, các ngành hữu quan của thành phố, nhưng tình trạng “doanh nghiệp đến rồi đi” vẫn khá phổ biến. Chính vì thế, việc đầu tư XD chợ đạt tiêu chí xã NTM hiện là yêu cầu cấp thiết của TP Cần Thơ.

* Quy chuẩn nào cho chợ NTM?

Theo Sở Công Thương TP Cần Thơ, việc XD chợ NTM phải được đảm bảo theo nhiều yêu cầu đặt ra tại nhiều quy định, nghị định, thông tư... Trong đó phải kể đến là: Nghị định số 02/2003/NĐ-CP ngày 14-1-2003 của Chính phủ về phát triển và quản lý chợ; Nghị định số 114/2009/NĐ-CP của Chính phủ ngày 23-12-2009 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 02/2003/NĐ-CP; Thông tư số 31/2009/TT-BXD ngày 10-9-2009 của Bộ XD về tiêu chuẩn quy hoạch XD NTM... Theo quy định, vị trí quy hoạch chợ phải thuận lợi cho việc lưu thông hàng hóa, đi lại của dân cư đường bộ, đường thủy; bố trí gần khu dân cư và trung tâm xã chính. Đồng thời, chợ nông thôn phải kết hợp hoạt động chợ với các dịch vụ thương mại, văn hóa khác có liên quan, hỗ trợ cho nhau... Tối thiểu mỗi xã phải có 1 chợ; diện tích đất XD chợ phải từ 3.000m2 trở lên; diện tích XD nhà chợ chính tối đa 40%; diện tích mua bán ngoài trời tối thiểu là 25%; diện tích đường giao thông nội bộ dưới 25% và diện tích sân, cây xanh ít nhất là 10%... Việc đầu tư XD công trình chợ phải phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch ngành, địa phương...

Theo kế hoạch, phấn đấu đến năm 2015, TP Cần Thơ XD mới và cải tạo nâng cấp các chợ xã NTM, phục vụ tốt đời sống nhân dân vùng nông thôn. Đến năm 2020, thành phố tiếp tục bổ sung hoàn thiện cơ sở hạ tầng, đáp ứng yêu cầu các chợ xã đạt tiêu chí NTM. Để đảm bảo thời gian thực hiện đúng kế hoạch, theo Sở Công Thương TP Cần Thơ, UBND các huyện thống nhất xác định địa điểm đầu tư XD chợ, quy mô chợ. Việc khảo sát, lập quy hoạch và thiết kế dự án công trình; kế hoạch đầu tư phát triển hệ thống chợ phải đảm bảo tính kế thừa, phát triển lâu dài, phù hợp yêu cầu XD xã NTM trên địa bàn huyện và hướng dẫn các cá nhân, tổ chức có nhu cầu đầu tư phát triển chợ lập hồ sơ, thủ tục gởi cơ quan có thẩm quyền xem xét, trình UBND thành phố cho chủ trương đầu tư XD chợ. Đối với các chợ không thể mời gọi đầu tư, UBND các huyện chủ động lập kế hoạch, dự án đầu tư phát triển chợ đưa vào kế hoạch đầu tư XD cơ bản hằng năm của huyện, gởi Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Cần Thơ xem xét, trình UBND thành phố quyết định hỗ trợ đầu tư từ nguồn vốn ngân sách thành phố, hoặc UBND huyện bố trí nguồn vốn đầu tư theo phân cấp từ nguồn ngân sách huyện.

Sở Công Thương TP Cần Thơ lưu ý: XD phát triển chợ phải bám sát kế hoạch chỉ đạo của UBND thành phố và kế hoạch của UBND huyện theo hướng ưu tiên cho các xã điểm, xã có điều kiện cần bổ sung một số hạng mục để đạt tiêu chí; chợ có khả năng mời gọi đầu tư, xã đã có chợ phù hợp quy hoạch cần nâng cấp, mở rộng quy mô,... Việc bố trí vốn tập trung đầu tư các hạng mục thiết yếu phải phát huy hiện quả, tránh đầu tư dàn trải, kéo dài, không đồng bộ, gây lãng phí...

Bài, ảnh: HÀ TRIỀU

Chia sẻ bài viết