07/09/2012 - 21:01

PHÓ THỦ TƯỚNG NGUYỄN THIỆN NHÂN

Đẩy nhanh tiến độ triển khai, đảm bảo chất lượng và hiệu quả đào tạo nghề gắn với việc làm

(CT)- Ngày 7-9-2012, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân, Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương thực hiện Quyết định 1956/QĐ-TTg (gọi tắt là Quyết định 1956) của Thủ tướng Chính phủ đã chủ trì Hội nghị giao ban toàn quốc sơ kết thực hiện Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn” (gọi tắt là Đề án ĐTN) 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ những tháng cuối năm 2012 với lãnh đạo các Bộ, ngành và 63 tỉnh, thành.

Theo báo cáo của Ban chỉ đạo Trung ương, 6 tháng đầu năm 2012, các địa phương đã tập trung chỉ đạo điều hành, đẩy mạnh công tác truyền thông, tư vấn, phát triển chương trình, đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên dạy nghề, huy động các nguồn lực và xây dựng các mô hình dạy nghề gắn với việc làm... Qua đó, đã tổ chức dạy nghề cho 889.726 lao động, trong đó có 649.774 lao động có việc làm đúng với nghề đào tạo (nông nghiệp và phi nông nghiệp), đạt 73% kế hoạch năm. Trong những tháng cuối năm, các địa phương cần tăng cường chỉ đạo, điều hành cũng như kiểm tra, giám sát và thanh tra công tác triển khai thực hiện Đề án ĐTN; đẩy mạnh công tác tư vấn học nghề, việc làm, tổ chức dạy nghề xuất phát từ nhu cầu thực tế của lao động nông thôn, phù hợp với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và nhân lực địa phương...

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đánh giá cao kết quả các tỉnh, thành đạt được trong thực hiện Quyết định 1956, đã tạo chuyển biến cơ bản về nhận thức của các cấp, các ngành và lao động nông thôn trong xây dựng các mô hình dạy nghề gắn với việc làm hiệu quả. Phó Thủ tướng lưu ý, sau hội nghị này, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội kịp thời gởi văn bản đến lãnh đạo các địa phương, tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ triển khai Đề án ĐTN để hoàn thành kế hoạch năm. Thời gian tới, các tỉnh, thành tiếp tục kiện toàn hoạt động Ban chỉ đạo Đề án ĐTN các cấp, tăng cường công tác phối hợp các ngành liên quan; bố trí cán bộ chuyên trách; chú trọng công tác truyền thông, phổ biến Đề án ĐTN và thu hút người dân, trong đó có đồng bào dân tộc tham gia học nghề; hướng dẫn lao động lập kế hoạch vay vốn ưu đãi phục vụ học nghề và tạo việc làm. Song song tổ chức sơ kết 3 năm triển khai, các địa phương xây dựng kế hoạch thực hiện Đề án ĐTN 3 năm 2013-2015. Đầu tháng 3-2013, Chính phủ sẽ tổ chức họp giao ban toàn quốc sơ kết 3 năm triển khai thực hiện Đề án ĐTN.

ANH PHƯƠNG

Chia sẻ bài viết