25/06/2024 - 23:08

Đẩy nhanh tiến độ mua sắm trang thiết bị công nghệ thông tin phục vụ triển khai Đề án 06 và chuyển đổi số 

(CT) - Ngày 25-6, đoàn kiểm tra cải cách hành chính (CCHC) TP Cần Thơ tiến hành kiểm tra công tác này tại quận Ninh Kiều.

Đoàn kiểm tra CCHC thành phố kiểm tra thực tế tại Bộ phận Một cửa UBND phường An Khánh, quận Ninh Kiều. Ảnh: QUỐC VƯƠNG

Theo báo cáo của UBND quận Ninh Kiều, từ tháng 12-2023 đến ngày 10-6-2024, quận tập trung triển khai thực hiện nhiệm vụ CCHC đạt nhiều kết quả tích cực. Tiêu biểu là các đơn vị, UBND các phường đã đăng ký 40 giải pháp, sáng kiến liên quan đến công tác CCHC và hưởng ứng đợt thi đua “Thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC), triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông, thực hiện TTHC trên môi trường điện tử năm 2024”. Ðối với việc rà soát TTHC, UBND quận chỉ đạo các phòng, ban, ngành, UBND các phường thực hiện rà soát, đề xuất phương án đơn giản hóa TTHC; kết quả có 31 TTHC được đề xuất, rà soát. Ðồng thời, thường xuyên cập nhật danh mục TTHC còn hiệu lực, thay thế, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của quận và phường.

Về công tác cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, đến nay các phường và Phòng Nội vụ quận đã rà soát, thống kê hiện trạng đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động đối với 4 phường thuộc diện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025 gồm: An Phú, An Cư, An Nghiệp, Thới Bình, để báo cáo cấp có thẩm quyền chuẩn bị kế hoạch sắp xếp, bố trí khi sáp nhập. Qua thống kê, có 251 cán bộ, công chức, viên chức, người hoạt động không chuyên trách, người lao động làm việc tại các phường trên (không kể số lượng người làm việc tại các khu vực). UBND quận cũng đã chỉ đạo rà soát, đề xuất phương án sắp xếp, xử lý nhà, đất đối với các cơ sở nhà, đất của các cơ quan, đơn vị phường thuộc diện sắp xếp.

Qua kiểm tra thực tế tại các phòng chuyên môn thuộc UBND quận Ninh Kiều và UBND phường An Khánh, đoàn kiểm tra kiến nghị UBND quận cần nhập đầy đủ thông tin cán bộ, công chức, viên chức vào phần mềm quản lý cán bộ, công chức, viên chức; tăng cường sử dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành trong xử lý văn bản đi/đến; đẩy nhanh tiến độ mua sắm trang thiết bị công nghệ thông tin phục vụ triển khai Ðề án 06 và chuyển đổi số; tăng cường chỉ đạo việc triển khai lập hồ sơ điện tử trên phần mềm quản lý văn bản sau khi đã tổ chức tập huấn cho công chức...

* Từ ngày 24-6 đến 12-7, đoàn kiểm tra CCHC thành phố tiến hành kiểm tra công tác CCHC tại 8 cơ quan, đơn vị: Sở Giáo dục và Ðào tạo; Sở Kế hoạch và Ðầu tư; Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Văn phòng UBND thành phố; Cục Hải quan thành phố và UBND các quận: Ninh Kiều, Bình Thủy.

Q. THÁI

Chia sẻ bài viết