25/12/2012 - 20:57

Đẩy mạnh tuyên truyền xây dựng nông thôn mới

Xây dựng nông thôn mới (XDNTM) được xem là chương trình tổng thể phát triển nông thôn toàn vẹn nhất từ trước đến nay, là "đòn bẩy" góp phần thực hiện thành công Nghị quyết số 26-NQ/TW về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Để công cuộc XDNTM mang lại kết quả như mong muốn, rất cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các ngành, các cấp, đặc biệt tầng lớp nhân dân với nhận thức sâu sắc về vai trò, trách nhiệm của mình. Chính vì vậy, quá trình XDNTM ở TP Cần Thơ, công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về XDNTM luôn là nhiệm vụ trọng tâm, được đặt lên hàng đầu...

* Nâng cao nhận thức

Cán bộ, đảng viên cùng người dân tham gia thảo luận lập kế hoạch phát triển hệ thống giao thông nông thôn tại một lớp tập huấn về XDNTM vừa được tổ chức tại xã Trường Xuân, huyện Thới Lai. 

Thời gian qua, Chi cục Phát triển nông thôn TP Cần Thơ phối hợp với Khoa Phát triển nông thôn Trường Đại học Cần Thơ tổ chức 40 lớp tập huấn tại 36 xã XDNTM trên địa bàn thành phố, với 1.983 lượt người tham dự. Trong 2 ngày, các học viên được giới thiệu về các mô hình phát triển nông thôn và XDNTM các nước tiên tiến như: Hàn Quốc, Đài Loan, Nhật Bản… Ngoài ra, học viên còn được hướng dẫn và trực tiếp lập kế hoạch triển khai xây dựng các công trình giao thông, thủy lợi có sự tham gia của người dân; các hình thức sản xuất và nâng cao thu nhập nông hộ; cơ chế huy động và quản lý nguồn lực tài chính trong XDNTM...

Ông Nguyễn Minh Hiền, Phó Chi Cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn TP Cần Thơ, cho biết: "Các buổi tập huấn giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu về tầm quan trọng của Chương trình mục tiêu Quốc gia XDNTM. Đồng thời nắm rõ nội dung, phương pháp, nghĩa vụ và trách nhiệm của mỗi cá nhân trong việc XDNTM, từ đó hình thành phong trào thi đua sâu rộng, sôi nổi. Đây cũng là điều kiện để điều chỉnh nhận thức, xóa bỏ tư tưởng ỷ lại, trông chờ...". Về phía địa phương, từ đầu năm đến nay, các xã đã chủ động triển khai tổng số 741 cuộc tuyên truyền về chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về XDNTM; công bố quy hoạch, triển khai Bộ tiêu chí quốc gia về XDNTM... Một số xã tổ chức tuyên truyền "bề nổi" thông qua biểu ngữ, băng rôn, hình ảnh liên quan đến XDNTM trên các tuyến đường chính đến trung tâm xã...

Theo các chuyên gia, trong bối cảnh nguồn vốn phục vụ XDNTM còn hạn hẹp thì việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân nhận thức được vai trò, tránh nhiệm từ đó phát huy nội lực là giải pháp đúng đắn. Vai trò chủ thể được thể hiện qua việc người dân được tham gia đóng góp ý kiến, bàn bạc, đưa quyết định và giám sát tất cả các công trình, phần việc liên quan đến XDNTM tại địa phương. Cộng đồng dân cư đóng góp công sức, tiền của để chỉnh trang nhà ở, đầu tư phát triển sản xuất, xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng trên địa bàn xã, ấp... Và cuối cùng họ cũng chính là đối tượng thụ hưởng những thành quả, lợi ích mà quá trình XDNTM mang lại. Trong XDNTM, Nhà nước giữ vai trò định hướng, ban hành quy chuẩn, đặt ra các cơ chế, chính sách hỗ trợ, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện, tổ chức thi đua gắn với khen thưởng...

* Đẩy mạnh tuyên truyền

Sau hơn 2 năm triển khai XDNTM, TP Cần Thơ vẫn xác định công tác tuyên truyền, vận động là nhiệm vụ hàng đầu, là một trong những yếu tố quyết định thắng lợi của chương trình. Theo ông Nguyễn Minh Hiền, Phó Chi Cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn TP Cần Thơ, ngành nông nghiệp thành phố tiếp tục phối hợp với các viện, trường thường xuyên mở các lớp đào tạo, tập huấn cho cán bộ cấp xã, ấp và các hộ dân có tư tưởng tiến bộ nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ tham gia công tác XDNTM, từng bước đáp ứng yêu cầu của Chương trình đề ra. Đây là lực lượng nòng cốt, chất "xúc tác" đẩy nhanh tiến trình XDNTM. Về chương trình tập huấn, thành phố sẽ phối hợp với trường Đại học Cần Thơ tiến hành bổ sung hoàn thiện sao cho sát hợp với tình hình thực tiễn XDNTM tại ĐBSCL nói chung và TP Cần Thơ nói riêng.

Ông Nguyễn Văn Thống, Trưởng ấp Trường Khương, xã Trường Xuân, huyện Thới Lai, cho biết: "Những buổi tập huấn giúp cho cán bộ, người dân dần nhận thức được sự cần thiết phải XDNTM và chính cộng đồng dân cư là chủ thể trong XDNTM. Tuy nhiên, thực tế XDNTM tại địa phương cho thấy, công tác tuyên truyền phải được lồng ghép, tập trung vào những vấn đề người dân thực sự quan tâm như: tiêu thụ nông sản; phát triển hệ thống giao thông, thủy lợi… Khi thấy rõ những lợi ích XDNTM mang lại sẽ tạo sự đồng thuận cao, việc huy động nhân dân đóng góp XDNTM cũng trở nên dễ dàng hơn". Ông Trần Hoàng Lâm, Chủ tịch UBND xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền, đề xuất: "Bên cạnh các buổi học lý thuyết, thảo luận trên lớp, cần cho học viên tham quan thực tế những mô hình điểm để gắn kết lý luận và thực tiễn. Qua đó có thể học hỏi, rút kinh nghiệm trong quá trình chỉ đạo, điều hành. Về phía địa phương, trên cơ sở những mặt làm được và chưa được, Mỹ Khánh tập trung tuyên truyền theo chiều rộng lẫn chiều sâu, với nhiều hình thức phong phú như: tờ rơi, băng rôn, hệ thống phát thanh, lồng ghép vào các cuộc họp, sinh hoạt đoàn thể...".

Theo các chuyên gia, để tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, đưa công cuộc XDNTM sớm đạt kết quả như mong muốn, thì không cách nào khác hơn là đẩy mạnh vận động, tuyên truyền. Cách tuyên truyền dễ "thẩm thấu" nhất là nêu những cách làm hay, những tập thể, cá nhân điển hình trong đóng góp XDNTM… nhằm tạo hiệu ứng lan tỏa trong công cuộc XDNTM. Nghị quyết số 09-NQ/TU của Thành ủy Cần Thơ về đẩy mạnh thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia XDNTM đến năm 2020 xác định: Các cấp ủy đảng, chính quyền, hệ thống dân vận, MTTQ và các đoàn thể, đặc biệt là ở cơ sở có nhiệm vụ tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân nhằm nâng cao nhận thức về vị trí, tầm quan trọng của XDNTM trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Công tác vận động tuyên truyền cần được thực hiện thường xuyên, liên tục, bám sát phương châm "dân biết, dân bàn, dân làm và dân được hưởng thụ"... Như vậy, với sự nỗ lực, quyết tâm cao cùng với đường lối đúng đắn, sát hợp với tình hình thực tế, tin rằng công cuộc XDNTM của TP Cần Thơ sẽ mang lại những hiệu quả thiết thực, đưa nông nghiệp, nông thôn và nông dân cùng phát triển...

Bài, ảnh: MỸ THANH

Chia sẻ bài viết