05/02/2014 - 20:02

Ô MÔN

Đẩy mạnh tuyên truyền cải cách thủ tục hành chính

(CT)- UBND quận Ô Môn vừa ban hành Kế hoạch về việc tuyên truyền cải cách hành chính (CCHC) năm 2014. Theo đó, các ban, ngành của quận phải tăng cường lực lượng tham gia công tác tuyên truyền; kết hợp hình thức tuyên truyền truyền thống và ứng dụng công nghệ thông tin nhằm mang lại hiệu quả cao nhất. Tiếp tục theo dõi mô hình niêm yết thủ tục hành chính cấp quận, cấp phường, tại Nhà thông tin khu vực phường Trường Lạc và nhân rộng mô hình này ở những nơi đủ điều kiện trên địa bàn quận. Thường xuyên cập nhật bộ thủ tục hành chính mới ban hành hoặc sửa đổi, bổ sung lên trang Thông tin điện tử của quận.

Bên cạnh đó, các ban, ngành của quận sẽ lồng ghép việc tuyên truyền CCHC với việc phổ biến, tuyên truyền, giáo dục các chủ trương chính sách pháp luật của nhà nước; phổ biến, tuyên truyền thường xuyên và liên tục, rộng khắp, phù hợp với yêu cầu, đặc điểm và nhiệm vụ của từng đối tượng, từng ngành nghề, địa phương nhằm đáp ứng kịp thời khi cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân có nhu cầu tìm hiểu thông tin về công tác CCHC, nhất là các thủ tục hành chính. Tiếp tục thực hiện mô hình Diễn đàn đối thoại trực tiếp giữa UBND quận, phường với người dân và doanh nghiệp…

P.N

 

Chia sẻ bài viết