27/11/2018 - 09:44

Đẩy mạnh phong trào vệ sinh cá nhân, môi trường phòng dịch bệnh 

Cục Quản lý môi trường y tế và Công đoàn Y tế Việt Nam vừa tổ chức lễ ký kết Chương trình phối hợp trong công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên công đoàn, nhân viên y tế bảo vệ chăm sóc sức khỏe, vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường để phòng chống dịch bệnh.

Chương trình phối hợp trong công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên công đoàn, nhân viên y tế bảo vệ chăm sóc sức khỏe trong phong trào vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân, phòng chống bệnh nghề nghiệp giai đoạn 2018-2023.

Đại diện hai bên tại Lễ ký kết Chương trình phối hợp.

Tham dự buổi Lễ ký kết có phó giáo sư Nguyễn Thị Liên Hương – Cục trưởng Cục Quản lý môi trường y tế, phó giáo sư Phạm Thanh Bình – Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam, Lãnh đạo Cục và Trưởng các phòng thuộc Cục Quản lý môi trường y tế và Lãnh đạo các Ban thuộc Công đoàn Y tế Việt Nam.

Phát biểu tại Lễ ký kết, phó giáo sư Nguyễn Thị Liên Hương cho biết, trong thời gian qua Cục Quản lý môi trường y tế và Công đoàn Y tế Việt Nam đã phối hợp triển khai có hiệu quả các hoạt động thực hiện quy định của pháp luật về chăm sóc sức khỏe, đẩy mạnh phong trào vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân tại các cơ quan, các tỉnh.

Bên cạnh đó, hai bên tập trung thực hiện các phong trào an toàn vệ sinh lao động, chăm sóc sức khỏe, phòng chống bệnh nghề nghiệp, quản lý chất thải y tế và triển khai cơ sở y tế xanh-sạch -đẹp. 

Trong chương trình phối hợp lần này, hai bên sẽ nâng lên tầm cao mới, các hoạt động diễn ra thường xuyên hơn, chặt chẽ hơn, mở rộng các nội dung theo Nghị quyết 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới và các văn bản quy phạm pháp luật khác của Chính phủ rất cần vai trò tham gia của công đoàn để bảo vệ quyền lợi chính đáng của người lao động.

Theo biên bản ghi nhớ hợp tác được ký kết, hai bên đã thống nhất phối hợp trong việc ban hành các văn bản có liên quan trực tiếp đến quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của người lao động ngành y tế, tham gia công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện, xem xét giải quyết các kiến nghị về pháp luật an toàn vệ sinh lao động, tổ chức các phong trào thi đua vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân. Các cuộc vận động, biểu dương khen thưởng. 

Cục Quản lý môi trường y tế chủ trì phối hợp với Công đoàn Y tế Việt Nam tuyên truyền, phổ biến, vận động đoàn viên công đoàn, người lao động về an toàn vệ sinh lao động, vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân, phòng chống tai nạn thương tích, thực hiện cơ sở y tế xanh sạch đẹp.

Việc ký kết Chương trình phối hợp là cam kết quan trọng về việc hợp tác chặt chẽ giữa Cục Quản lý môi trường y tế và Công đoàn Y tế Việt Nam trong công tác bảo vệ chăm sóc sức khỏe cho cán bộ y tế và người lao động trong Ngành giai đoạn 2018-2023.

Để chủ động phòng, chống tốt dịch, bệnh bảo vệ sức khỏe cho nhân dân, thời gian qua, ngành y tế đã phối hợp chặt chẽ với các cấp, ngành chức năng, các huyện, thành phố duy trì hoạt động giám sát phòng chống các dịch bệnh trên địa bàn. 

Đồng thời, thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn, hướng dẫn cán bộ y tế về chuyên môn kỹ thuật; Tích cực tuyên truyền giáo dục sức khỏe về vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường, rửa tay với xà phòng, sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh. Đây là những việc làm cần thiết để phòng ngừa dịch bệnh bảo vệ sức khỏe cho nhân dân thông qua truyền thông trực tiếp và truyền thông gián tiếp tại cộng đồng.

Ngành y tế cũng chỉ đạo các đơn vị trong toàn ngành chủ động tốt công tác truyền thông giáo dục sức khoẻ, giám sát chặt chẽ, phát hiện kịp thời, xử lý ổ dịch nhanh chóng không để lây lan ra cộng đồng...

Theo TTXVN

Chia sẻ bài viết