08/07/2015 - 15:29

Đẩy mạnh kiểm soát, giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính

(CT) - Ngày 7-7-2015, Đoàn Kiểm tra cải cách hành chính (CCHC) TP Cần Thơ do ông Lê Trung Kiên, Phó Giám đốc Sở Nội vụ thành phố làm Phó Trưởng đoàn đến kiểm tra công tác CCHC tại Phòng Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) quận Cái Răng.

Nội dung kiểm tra tập trung công tác chỉ đạo điều hành, cải cách thể chế, thủ tục hành chính, tổ chức bộ máy; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông; cải cách tài chính công và hiện đại hóa hành chính. Qua kiểm tra đoàn ghi nhận, lãnh đạo Phòng TN&MT quận quan tâm chỉ đạo về CCHC; thực hiện quy hoạch công chức, viên chức; xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ. Đơn vị ban hành và triển khai thực hiện kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin của địa phương; rà soát văn bản quy phạm pháp luật, niêm yết thủ tục hành chính. Tuy nhiên, phòng TN&MT quận Cái Răng còn một số hạn chế như: chưa ban hành kế hoạch cụ thể hóa công tác CCHC; bố trí cán bộ, công chức tại bộ phận một cửa quận cũng như kiểm tra ngẫu nhiên giải quyết thủ tục hành chính một số hồ sơ chưa đúng quy định; hạn chế việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hồ sơ, tài liệu lưu trữ...

Ông Lê Trung Kiên ghi nhận nỗ lực của phòng TN&MT quận Cái Răng trong CCHC và lưu ý, đơn vị cần tăng cường chỉ đạo về CCHC; khắc phục những hạn chế đoàn kiểm tra đã nêu. Đồng thời bố trí cán bộ tại bộ phận một cửa đúng quy định, đảm bảo trình độ chuyên môn và nắm vững nghiệp vụ để giải quyết tốt công việc; đẩy mạnh kiểm soát và giảm tối đa thời gian giải quyết thủ tục hành chính cho người dân; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và tiếp tục thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4…

P.Y

Chia sẻ bài viết