29/05/2020 - 21:30

Đào tạo nguồn nhân lực y tế chất lượng cao 

(CT)- Ngày 29-5-2020, Đảng bộ Trường Đại học Y Dược Cần Thơ tổ chức Đại hội (ĐH) đại biểu Đảng bộ Trường lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Trần Quốc Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ; đại diện lãnh đạo UBND thành phố, các Ban Xây dựng Đảng Thành ủy... dự ĐH.

Đồng chí Trần Quốc Trung (thứ nhất bên trái sang) cùng lãnh đạo thành phố tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường Đại học Y Dược Cần thơ.

Trong 5 năm qua, Đảng ủy Trường Đại học Y Dược Cần Thơ đã đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, học viên và sinh viên. Các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng được triển khai đến cán bộ, đảng viên, học viên và sinh viên. Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, kiểm tra, giám sát được chú trọng. Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ trường kết nạp 530 đảng viên mới, đạt 112% chỉ tiêu nghị quyết; Đảng bộ trường đạt trong sạch vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ và năm 2019 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Ban Chấp hành Đảng bộ Trường Đại học Y Dược Cần Thơ nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt đại hội. 

Trường đã chủ động, sáng tạo thực hiện đào tạo theo địa chỉ sử dụng. Bệnh viện trường từng bước thể hiện được thương hiệu, khả năng thu hút bệnh nhân ngày càng cao, triển khai nhiều kỹ thuật mới, kỹ thuật chuyên sâu cho vùng. Công tác nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế và các mặt hoạt động khác của trường ngày càng đi vào chiều sâu, mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần đào tạo nguồn cán bộ y tế chất lượng cao cho thành phố Cần Thơ, vùng ĐBSCL và một số tỉnh miền Đông Nam bộ.

Các đảng viên biểu quyết thống nhất danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ Trường Đại học Y Dược Cần Thơ nhiệm kỳ 2020-2025. 

ĐH xác mục tiêu chung của nhiệm kỳ 2020-2025 là: Nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng bộ, phát huy hiệu quả các nguồn lực để thực hiện sứ mạng của trường, hướng tới xây dựng Trường Đại học Y Dược Cần Thơ thành trường đại học trọng điểm của cả nước trong đào tạo nguồn nhân lực y tế có chất lượng cao; đáp ứng yêu cầu bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới. Đảng bộ quyết tâm tiếp tục thực hiện thành công đổi mới cơ chế hoạt động của trường; xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh là hạt nhân lãnh đạo, trung tâm đoàn kết của đơn vị.

Các đảng viên bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Trường Đại học Y Dược Cần Thơ nhiệm kỳ 2020-2025. 

ĐH bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Trường Đại học Y Dược nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 15 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Minh Phương, Phó Hiệu Trưởng, được bầu làm Bí thư Đảng ủy trường nhiệm kỳ 2020-2025.

THANH THY

Chia sẻ bài viết