21/06/2018 - 09:53

Thủ tục nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài

Đảm bảo quyền trẻ em 

Hiện nay, thủ tục nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài phải đảm bảo các quy định của Công ước Lahay năm 1993 mà Việt Nam tham gia, cũng như theo quy định của Luật Hộ tịch, Luật Nuôi con nuôi... Với những quy định trên, bộ thủ tục thực hiện đòi hỏi những tiêu chuẩn, điều kiện chặt chẽ để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của trẻ em được nhận nuôi.

Trẻ em ở Nhà nuôi trẻ Hướng Dương được các anh, chị tình nguyện viên tổ chức sinh hoạt, múa hát. Ảnh: P.NGUYỄN
Trẻ em ở Nhà nuôi trẻ Hướng Dương được các anh, chị tình nguyện viên tổ chức sinh hoạt, múa hát. Ảnh: P.NGUYỄN

Sau khi thực hiện các thủ tục theo quy định, đầu tháng 6-2018, Sở Tư pháp TP Cần Thơ tổ chức bàn giao một bé gái sinh năm 2015 làm con nuôi của gia đình ông bà J. (Quốc tịch Mỹ). Đây là trường hợp trẻ em bị bỏ rơi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mắc bệnh tim, được Trung tâm Bảo trợ xã hội thành phố chăm sóc và nuôi dưỡng. Đại diện Sở Tư pháp chúc mừng gia đình ông bà J.; đồng thời đề nghị gia đình nhận nuôi bé chấp hành đúng quy định của pháp luật về nuôi con nuôi của Việt Nam. Trong đó, lưu ý trong thời hạn 3 năm, định kỳ 6 tháng 1 lần thông báo cho Bộ Tư pháp và Cơ quan đại diện của Việt Nam ở Mỹ về tình trạng sức khỏe, thể chất, tinh thần, sự hòa nhập của bé với cha mẹ nuôi, gia đình, cộng đồng.

Hiện nay, quy trình thủ tục nhận nuôi con nuôi được thực hiện từ 3 tháng trở lên, theo Công ước Lahay năm 1993, Luật Nuôi con nuôi và các văn bản có liên quan. Bà Nguyễn Thị Phương Thu, Trưởng Phòng Hành chính Tư pháp, Sở Tư pháp TP Cần Thơ, cho biết: “Theo Công ước Lahay năm 1993, ưu tiên nuôi con nuôi trong nước là một trong những nguyên tắc cơ bản trong thủ tục giải quyết nuôi con nuôi quốc tế. Nguyên tắc này được hiểu: Việc nuôi con nuôi quốc tế là giải pháp cuối cùng khi các cơ quan có thẩm quyền ở nước gốc không tìm được gia đình thay thế phù hợp cho trẻ em. Thực hiện tốt nguyên tắc này cũng nhằm thực hiện tốt nguyên tắc lợi ích tốt nhất của trẻ em; đồng thời tôn trọng các quyền cơ bản khác của trẻ như quyền được sống trong môi trường gia đình gốc; khi việc duy trì gia đình gốc cho trẻ em không thành, trẻ em có quyền được nhận làm con nuôi hoặc được chăm sóc phù hợp ở đất nước của mình”.

 

Người được nhận làm con nuôi phải dưới 16 tuổi, một người chỉ được làm con của một người độc thân hoặc của cả 2 người là vợ chồng.
Người muốn nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi phải thỏa các điều kiện: có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, hơn con nuôi từ 20 tuổi trở lên; có điều kiện về sức khỏe, kinh tế, chỗ ở bảo đảm việc chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con nuôi; có tư cách đạo đức tốt.
Khi hội đủ các điều kiện trên, người nhận con nuôi sẽ tiến hành thực hiện các thủ tục hành chính xin nhận con nuôi với hồ sơ gồm: đơn xin nhận con nuôi, văn bản xác nhận thu nhập và tài sản, văn bản xác nhận tình trạng sức khỏe, bản điều tra về tâm lý gia đình, văn bản xác nhận tình trạng hôn nhân…

Trong 6 tháng đầu năm 2018, ở Cần Thơ có 7 trường hợp đăng ký nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài (ở các quốc gia như Tây Ban Nha, Mỹ, Canada); 5 trường hợp đăng ký nuôi con nuôi trong nước. Việc nuôi con nuôi trong nước được thực hiện đơn giản hơn. Quy trình, thủ tục được thực hiện tại UBND cấp xã, phường, thị trấn với thời gian thực hiện là 30 ngày làm việc (vì cần phải xác minh, niêm yết...). Hiện nay, công tác giải quyết việc nuôi con nuôi đối với trẻ em đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tại các cơ sở trợ giúp xã hội được thành phố thực hiện đúng quy định pháp luật, đồng thời thực hiện theo Quy chế phối hợp liên ngành số 721/QC-BTP-BLĐTBXH ngày 14-3-2016 giữa Bộ Tư pháp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Qua việc triển khai thực hiện Quy chế đã nâng cao hiệu quả thi hành Luật Nuôi con nuôi, Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em và tăng cường sự phối hợp giữa Sở Tư pháp và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trong công tác giải quyết việc nuôi con nuôi; giải quyết kịp thời, tạo điều kiện để trẻ em đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tại các cơ sở trợ giúp xã hội được cho làm con nuôi theo quy định của pháp luật.

Theo bà Nguyễn Thị Phương Thu, để tăng cường công tác giải quyết việc nuôi con nuôi, Sở vừa tham mưu UBND thành phố ký kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 19-1-2018 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác giải quyết việc nuôi con nuôi trong tình hình mới. Với kế hoạch này, hằng năm, Sở sẽ phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên công tác xã hội… về công tác giải quyết việc nuôi con nuôi, các điều ước quốc tế về nuôi con nuôi và quyền trẻ em mà Việt Nam là thành viên. Bên cạnh đó, các thủ tục thực hiện việc nuôi con nuôi trong nước và nước ngoài phải luôn đảm bảo thời gian quy định, kiên quyết không để phát sinh hồ sơ trễ hẹn.

P.NGUYỄN

Chia sẻ bài viết