18/06/2016 - 15:31

Đảm bảo nguồn vốn cho doanh nghiệp

Trong 6 tháng đầu năm 2016, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) Chi nhánh TP Cần Thơ thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về tiền tệ và hoạt động ngân hàng trên địa bàn. Các tổ chức tín dụng (TCTD) chấp hành tốt các quy định về tín dụng, lãi suất và tỷ giá, ngoại hối, đảm bảo hoạt động ngân hàng tiếp tục ổn định, an toàn. Nguồn vốn huy động và vốn cho vay tăng đã góp phần đưa dòng tiền lưu thông ổn định trong nền kinh tế, thúc đẩy các doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh, đóng góp vào sự tăng trưởng của thành phố.

* Tăng vốn huy động

Theo NHNN Chi nhánh TP Cần Thơ, ước tính đến 30-6-2016 tổng nguồn vốn huy động và dư nợ trên địa bàn thành phố sẽ tăng khá so với cuối năm 2015, mặt bằng huy động và lãi suất cho vay ổn định. Nguồn vốn huy động 6 tháng ước đạt 54.900 tỉ đồng, tăng 11,73% so với cuối năm 2015, tăng 23,88% so với cùng kỳ năm 2015 và đáp ứng được 95,98% trong tổng dư nợ cho vay. Tổng dư nợ cho vay 6 tháng ước đạt 57.200 tỉ đồng, tăng 5,78% so với cuối năm 2015. Từ đầu năm đến nay, các TCTD trên địa bàn thành phố huy động vốn tương đối thuận lợi, đảm bảo các chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng, nhất là cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp, tạo thuận lợi để doanh nghiệp tiếp cận vốn phục vụ sản xuất, kinh doanh. Ông Trần Long Giang, Giám đốc Vietcombank Chi nhánh Cần Thơ, cho biết: Trong 5 tháng đầu năm 2016, Vietcombank Cần Thơ huy động vốn đạt 88% kế hoạch năm và dư nợ cho vay đạt 78% kế hoạch được giao. Chi nhánh chú trọng cho vay các lĩnh vực ưu tiên, đáp ứng nhu cầu vốn cho doanh nghiệp trên địa bàn thành phố, phấn đấu đến cuối năm sẽ hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu do hội sở chính giao, đảm bảo nợ xấu dưới mức cho phép.

Khách hàng đến giao dịch tại Chi nhánh Vietcombank Cần Thơ.

Tại địa bàn Cần Thơ, lúa gạo và thủy sản là 2 ngành quan trọng, đóng góp từ 70-80% tổng kim ngạch xuất khẩu của thành phố nên tín dụng cho các doanh nghiệp trong 2 ngành này tăng đáng kể. Đặc biệt, ước đến cuối tháng 6-2016, có đến 33 TCTD tham gia cho vay nuôi trồng, thu mua và chế biến thủy sản với dư nợ là 6.400 tỉ đồng và 34 TCTD cho vay thu mua lúa gạo với tổng dư nợ là 6.700 tỉ đồng đã góp phần đáng kể trong việc đảm bảo nguồn nguyên liệu cho ngành công nghiệp chế biến phục vụ xuất khẩu. Ông Trần Quốc Hà, Giám đốc NHNN Chi nhánh TP Cần Thơ, cho biết: Lãnh đạo TP Cần Thơ đặc biệt quan tâm đến tín dụng cho doanh nghiệp xuất khẩu. Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo thành phố, NHNN chi nhánh TP Cần Thơ đã có văn bản chỉ đạo chung cho các TCTD trên địa bàn tập trung cho vay 5 lĩnh vực ưu tiên gồm: nông nghiệp-nông thôn, xuất khẩu, công nghiệp hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Ước tính 6 tháng đầu năm, dư nợ cho vay phát triển nông nghiệp, nông thôn chiếm 39,51% tổng dư nợ, tăng 6,85% so với cuối năm 2015; cho vay xuất khẩu tăng 20,93% và chiếm 23,43% tổng dư nợ; cho vay hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa giảm 2,41% so với cuối năm 2015 nhưng vẫn chiếm đến 23,6% tổng dư nợ. Riêng cho vay phát triển công nghiệp hỗ trợ và ứng dụng công nghệ cao tại TP Cần Thơ vẫn chiếm tỷ lệ thấp, do 2 lĩnh vực này chỉ mới ở giai đoạn phát triển, song vẫn được ngân hàng quan tâm.

* Đảm bảo an toàn vốn

Tăng trưởng tín dụng ổn định, song phải đảm bảo an toàn vốn, tránh phát sinh nợ xấu và xử lý nợ xấu kịp thời, hiệu quả là chỉ tiêu quan trọng của ngành ngân hàng. Trong 5 tháng đầu năm 2016, tỷ lệ nợ xấu của các TCTD trên địa bàn thành phố chiếm 5,73% trong tổng dư nợ và ước đến cuối tháng 6-2016 sẽ giảm còn 5,5% trong tổng dư nợ, giảm 2,63 điểm phần trăm so cùng kỳ 2015. Các ngân hàng thương mại cũng nỗ lực để thực hiện các phương án cơ cấu lại nợ, trích lập dự phòng rủi ro và xử lý nợ xấu. Về tăng trưởng tín dụng, các ngân hàng rà soát các khách hàng doanh nghiệp sản xuất kinh doanh ở các ngành nghề thuộc đối tượng cho vay để tiếp cận, gặp gỡ và giới thiệu về các chính sách tín dụng đầu tư, tín dụng xuất khẩu...

Thời gian tới, theo lãnh đạo NHNN Chi nhánh TP Cần Thơ, chi nhánh sẽ tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc các TCTD trên địa bàn thực hiện các giải pháp về tiền tệ, tín dụng và các hoạt động ngân hàng của NHNN nhằm thúc đẩy tăng trưởng tín dụng, gắn với đảm bảo cơ cấu tín dụng phù hợp. Trong đó, tập trung vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, nhất là các lĩnh vực ưu tiên và các chương trình, chính sách tín dụng theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Tiếp tục tăng cường công tác thanh tra, giám sát các TCTD trong việc chấp hành quy định của NHNN, các chỉ tiêu tín dụng, vốn huy động và kết quả hoạt động ngân hàng, thực hiện phương án cơ cấu lại và xử lý nợ xấu, đa dạng hình thức cho vay và minh bạch hóa thông tin để doanh nghiệp thuận lợi tiếp cận vốn.

Từ ngày 1-6-2016 Thông tư 07 "Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 24/2015/TT-NHNN ngày 8-12-2015 của Thống đốc NHNN quy định cho vay bằng ngoại tệ của TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng vay là người cư trú" chính thức có hiệu lực. Đây được xem là giải pháp để hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp, tạo điều kiện cho doanh nghiệp xuất khẩu tiếp cận nguồn vốn lãi suất thấp. Theo ông Trần Quốc Hà, Giám đốc NHNN Chi nhánh TP Cần Thơ, với Thông tư 07, NHNN vẫn đảm bảo được mục tiêu quản lý ngoại tệ khi bắt buộc ngân hàng và doanh nghiệp phải giao dịch bằng hình thức hối đoái giao ngay. Khi được ngân hàng giải ngân vốn vay, doanh nghiệp phải bán ngay số ngoại tệ vay đó cho ngân hàng để lấy tiền VNĐ đưa vào sản xuất, kinh doanh và phải thanh toán bằng ngoại tệ đối với vốn gốc và lãi vay theo đúng kỳ hạn. Trước khi NHNN ban hành Thông tư 07, tín dụng xuất khẩu trên địa bàn Cần Thơ đã tăng đáng kể so với cuối năm 2015, do đây là lĩnh vực quan trọng của thành phố. Hiện NHNN Chi nhánh chưa có con số thống kê về tăng trưởng tín dụng cho vay ngoại tệ phục vụ xuất khẩu từ các TCTD do Thông tư 07 chỉ mới có hiệu lực thi hành đầu tháng 6-2016. Song theo dự kiến, tín dụng ngoại tệ cho xuất khẩu có khả năng sẽ tăng đáng kể trong thời gian tới, giúp doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn với lãi suất rẻ, gia tăng khả năng cạnh tranh khi xuất khẩu.

Bài, ảnh: MINH HUYỀN

Chia sẻ bài viết