24/03/2020 - 08:11

Đảm bảo an toàn trong trường học đi đôi với thực hiện tốt nhiệm vụ năm học

(CT) - Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Lê Quang Mạnh vừa có Chỉ thị về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ học kỳ II năm học 2019-2020 của ngành Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) thành phố.

Theo đó, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu Sở GD&ĐT, UBND quận, huyện phối hợp với các sở ban, ngành, Ủy ban MTTQVN thành phố và các đoàn thể thực hiện tốt nhiệm vụ học kỳ II. Cụ thể, tiếp tục tập trung thực hiện đạt chỉ tiêu trường học đạt chuẩn quốc gia năm 2020 và tỉ lệ huy động học sinh đúng độ tuổi năm học 2019-2020; triển khai các giải pháp để đảm bảo thực hiện các chỉ tiêu về giáo dục theo Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội TP Cần Thơ giai đoạn 2016-2020. Triển khai thực hiện các giải pháp đảm bảo đủ số lượng, cơ cấu giáo viên các cấp học theo đúng quy định và đáp ứng yêu cầu triển khai thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông (GDPT) mới; tập trung chuẩn bị cơ sở vật chất, tổ chức lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 đúng quy định, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên dự kiến dạy lớp 1 năm học 2020-2021 đảm bảo đủ năng lực thực hiện Chương trình GDPT mới theo quy định; đồng thời thực hiện đánh giá 1 năm triển khai Chỉ thị số 27-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ về tăng cường phối hợp chuẩn bị các điều kiện thực hiện chương trình, sách giáo khoa GDPT mới trên địa bàn thành phố. Sở GD&ĐT có trách nhiệm tổng hợp và báo cáo kết quả về UBND thành phố trong tháng 5-2020…

Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu, ngành tăng cường công tác giáo dục tư tưởng, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, văn hóa ứng xử trong nhà trường, ý thức chấp hành pháp luật của học sinh; xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện; phòng, chống bạo lực học đường;… Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh COVID-19, thường xuyên theo dõi chặt chẽ tình hình sức khỏe của đội ngũ công chức, viên chức, người lao động, học sinh, học viên thuộc ngành. Nhằm đảm bảo an toàn trong trường học, các đơn vị tiếp tục triển khai thực hiện công tác vệ sinh, tiêu độc, khử trùng trường, lớp học, ký túc xá, nhà công vụ, các biện pháp chăm sóc, bảo vệ sức khỏe và phòng, chống dịch bệnh. Tiếp tục triển khai thực hiện đổi mới phương pháp dạy học đồng bộ với đổi mới thi, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập và rèn luyện theo hướng phát triển năng lực, phẩm chất của học sinh, tiếp cận với chương trình GDPT mới bằng các hình thức dạy học phù hợp trong thời gian học sinh nghỉ học; tăng cường công tác ôn tập cho học sinh cuối cấp đảm bảo kiến thức, kỹ năng tham gia kỳ thi THPT Quốc gia năm 2020;…

B.NG

Chia sẻ bài viết