23/10/2008 - 08:22

Đại hội X Công đoàn Việt Nam sẽ diễn ra từ ngày 2 đến 5-11-2008 tại Hà Nội

Ngày 22-10, tại cuộc họp báo về Đại hội X Công đoàn Việt Nam, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Hoàng Ngọc Thanh cho biết: Đại hội X Công đoàn Việt Nam sẽ diễn ra từ ngày 2 đến 5-11-2008 tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Hà Nội.

Tham dự Đại hội có 989 đại biểu chính thức. Đại hội xác định mục tiêu, phương hướng hoạt động Công đoàn trong 5 năm (2008-2013) là: Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của công đoàn các cấp; hướng về cơ sở, lấy cơ sở làm địa bàn hoạt động chủ yếu, lấy đoàn viên, công nhân viên chức lao động làm đối tượng vận động; chuyển mạnh hoạt động công đoàn vào việc tổ chức thực hiện chức năng đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, công nhân viên chức lao động; xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ; góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.

Đại hội sẽ tập trung thảo luận báo cáo kiểm điểm sự chỉ đạo lãnh đạo của Ban Chấp hành, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn khóa IX; báo cáo hoạt động của Ủy ban kiểm tra Tổng Liên đoàn nhiệm kỳ 2003-2008; Báo cáo Ban chấp hành Tổng Liên đoàn khóa IX tại Đại hội X Công đoàn Việt Nam. Đại hội sẽ thảo luận Báo cáo tổng hợp kiến nghị của công nhân viên chức lao động qua Đại hội Công đoàn các cấp với Đảng, Nhà nước; thảo luận về số lượng, cơ cấu nhân sự Ban Chấp hành và bầu Ban chấp hành Tổng Liên đoàn khóa X.

BÍCH THỦY (TTXVN)

Chia sẻ bài viết