25/04/2019 - 19:05

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Cờ Đỏ và quận Cái Răng 

(CT)- Ngày 25-4-2019, UBMTTQVN huyện Cờ Đỏ và quận Cái Răng tổ chức Đại hội đại biểu UBMTTQVN nhiệm kỳ 2019-2024.

UBMTTQVN huyện Cờ Đỏ nhiệm kỳ 2019-2024 ra mắt đại hội. Ảnh: Ngọc Quyên

Trong nhiệm kỳ qua, Mặt trận huyện Cờ Đỏ cùng các tổ chức thành viên đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Trung ương MTTQVN phát động, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, thúc đẩy địa phương ngày càng phát triển. Đến nay, có 7/9 xã đạt tiêu chí xã văn hóa, nông thôn mới. Trong nhiệm kỳ, Mặt trận các cấp trong huyện vận động xây dựng 529 căn nhà đại đoàn kết, 150 căn nhà tình thương và sửa chữa 246 căn nhà cho hộ nghèo, cận nghèo, còn khó khăn về nhà ở; vận động chăm lo cho gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo với tổng trị giá hơn 28 tỉ đồng; vận động hơn 578 triệu đồng cứu trợ đồng bào trong nước bị thiên tai. Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, công tác tham gia giám sát và phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh cũng được Mặt trận cùng các tổ chức thành viên quan tâm thực hiện…

Đại hội đã hiệp thương cử ra UBMTTQVN huyện gồm 61 thành viên. Ông Nguyễn Trung Hiếu tiếp tục được cử làm Chủ tịch UBMTTQVN huyện Cờ Đỏ nhiệm kỳ 2019-2024.

m Tại Đại hội đại biểu UBMTTQVN quận Cái Răng, các đại biểu đã thảo luận xác định một số chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ, gồm: 90% cán bộ đảng viên, đoàn viên hội viên và nhân dân được tuyên truyền, học tập  chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; 85% lực lượng quần chúng được tập hợp vào tổ chức thành viên; hộ gia đình được công nhận “gia đình văn hóa” đạt từ 90% /năm trở lên; 100% khu dân cư giữ vững danh hiệu “khu dân cư văn hóa”, xây dựng và duy trì 100% phường văn minh đô thị. Phấn đấu xây dựng, sửa chữa nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo, hộ khó khăn đạt 100% trở lên chỉ tiêu đề ra hằng năm. Hằng năm, MTTQVN các cấp chủ trì giám sát, phản biện xã hội 1-3 nội dung thiết thực đến đời sống nhân dân...

Đại hội đã hiệp thương cử ra UBMTTQVN quận gồm 62 thành viên. Ông Châu Hoài Tho được cử làm Chủ tịch UBMTTQVN quận nhiệm kỳ 2019-2024.

THANH THY - ĐỒNG TÂM

Chia sẻ bài viết