03/02/2020 - 06:36

Cuối năm 2020 sẽ có 3.843 sản phẩm được chuẩn hóa OCOP 

(CT)- Triển khai từ tháng 5-2018, Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) đã đạt được nhiều kết quả tích cực.

Nho Ninh Thuận là một trong những sản phẩm OCOP tiêu biểu của tỉnh Ninh Thuận được giới thiệu tại Hội chợ Du lịch quốc tế Cần Thơ 2019.

Theo báo cáo kết quả thực hiện Chương trình OCOP, 61 tỉnh, thành phố đã phê duyệt đề án, kế hoạch Chương trình OCOP. Đến đầu năm 2020, có khoảng 19 tỉnh, thành phố triển khai thực hiện Chu trình OCOP; trong đó một số tỉnh triển khai nghiêm túc từ cấp huyện. Đồng thời, có trên 500 phương án, dự án sản xuất kinh doanh được đề xuất và được Nhà nước hỗ trợ triển khai, những nội dung hỗ trợ. Hiện nay, cả nước đã có 15 tỉnh tổ chức đánh giá, phân hạng và có Quyết định công nhận cho 755 sản phẩm OCOP. Trong đó 16 sản phẩm đề xuất 5 sao, 224 sản phẩm 4 sao, 495 sản phẩm 3 sao. Các địa phương khác đã và đang triển khai việc tổ chức, đánh giá và phân hạng các sản phẩm OCOP.

Dự kiến đến hết năm 2020 sẽ có 3.843 sản phẩm được chuẩn hóa OCOP, tăng 1,6 lần so với mục tiêu 2.400 sản phẩm. Có 19 tỉnh đánh giá, phân hạng và có Quyết định công nhận cho 900 sản phẩm OCOP của 583 chủ thể tham gia Chương trình OCOP, trong đó có 6 sản phẩm đề xuất 5 sao; xây dựng 8-10 Làng Văn hóa du lịch…

Tin, ảnh: L. MẪN

Chia sẻ bài viết