30/03/2023 - 20:45

Cụm Thi đua số 1 ngành Thông tin và Truyền thông tổng kết phong trào thi đua năm 2022

(CT) - Chiều 30-3, Cụm Thi đua số 1 Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua năm 2022 và ký kết giao ước thi đua năm 2023.

Cụm Thi đua số 1 gồm 5 sở TT&TT các thành phố trực thuộc Trung ương là TP Hồ Chí Minh, TP Cần Thơ, TP Hà Nội, TP Ðà Nẵng và TP Hải Phòng. Sở TT&TT TP Cần Thơ là Cụm trưởng Cụm Thi đua số 1 trong năm 2022. Các đơn vị trong Cụm Thi đua số 1 đã thống nhất và ký kết giao ước thực hiện các nội dung thi đua năm 2022 do Bộ TT&TT phát động với Chủ đề "Toàn ngành TT&TT thi đua đổi mới, sáng tạo, đi đầu thực hiện chuyển đổi số để phát triển bền vững".

Cụm Thi đua số 1 thống nhất trình Bộ TT&TT khen thưởng Cờ thi đua Bộ cho 2 tập thể có thành tích dẫn đầu Cụm Thi đua là Sở TT&TT TP Cần Thơ và Sở TT&TT TP Hải Phòng; Bằng khen của Bộ trưởng Bộ TT&TT cho Sở TT&TT TP Hồ Chí Minh do có thành tích xuất sắc trong năm 2022.

Tại hội nghị, đại diện sở TT&TT 5 thành phố lớn thuộc Cụm Thi đua số 1 ký kết giao ước thi đua năm 2023, do Sở TT&TT TP Hải Phòng làm Cụm trưởng. Nội dung tập trung triển khai thực hiện hiệu quả, thiết thực với hình thức phong phú, nội dung cụ thể theo Chủ đề "Ðoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc do Thủ tướng Chính phủ phát động tại Ðại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X và các phong phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2021-2025, "Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau",...

ANH KHOA

 

Chia sẻ bài viết