09/10/2013 - 22:19

Cử tri quận Ô Môn kiến nghị quan tâm đầu tư xây dựng, mở rộng và nâng cấp hệ thống cung cấp nước sạch

Cử tri quận Ô Môn kiến nghị quan tâm đầu tư xây dựng, mở rộng và nâng cấp hệ thống cung cấp nước sạch trên địa bàn các địa phương để người dân có nước sạch hợp vệ sinh sử dụng. Nội dung trả lời của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố, như sau:

Trên địa bàn quận Ô Môn ngành có xây dựng 60 trạm cấp nước công suất từ 4-20 m3/h, cung cấp nước sạch cho 9.759 hộ sử dụng, chiếm 42% số hộ dân được sử dụng nước sạch.

Theo quy hoạch cấp nước sạch đến năm 2020 được UBND thành phố phê duyệt, trên địa bàn quận Ô Môn:

- Đến năm 2015 cần đầu tư xây dựng mới 6 công trình cấp nước có công suất 20m3/h, nâng cấp mở rộng 17 hệ thống cấp nước có công suất 10m3/h, mở rộng đường ống chiều dài 40km.

- Giai đoạn 2016-2020 đầu tư xây dựng thêm 4 công trình cấp nước có công suất 20m3/h, nâng cấp mở rộng 12 hệ thống cấp nước có công suất 10m3/h, mở rộng đường ống chiều dài 36km.

Việc đầu tư xây dựng mới các công trình cấp nước trong giai đoạn 2013-2015 và 2016-2020, ngành Nông nghiệp sẽ phối hợp với địa phương khảo sát để sắp xếp thứ tự ưu tiên xin vốn đầu tư trong giai đoạn tới.

* Khu vực Thới Hòa 1 - phường Thới Long: Ngành Nông nghiệp đã phối hợp với địa phương khảo sát và mở rộng mạng nhiều lần nhưng địa phương chưa cung cấp hết số hộ cần thiết trên địa bàn, ngành sẽ tiếp tục phối hợp với địa phương khảo sát, mở rộng mạng để cấp nước.

* Khu vực Tân Hưng - phường Trường Lạc: Đã có trạm cấp nước xây dựng trước đây nhưng công suất của các trạm không đủ cung cấp cho người dân trong khu vực và những tuyến chưa có đường ống cấp nước đi qua. Ngành Nông nghiệp sẽ phối hợp với địa phương khảo sát cụ thể và đề xuất địa điểm để vận động người dân hiến đất đầu tư xây dựng thêm các công trình cấp nước mới trên địa bàn để phục vụ cấp nước cho người dân trong giai đoạn 2013-2015.

* Khu vực Thới Lợi, phường Phước Thới: Ngành Nông nghiệp sẽ phối hợp với địa phương khảo sát để xác định vị trí cụ thể và mở rộng mạng cấp nước từ trạm lân cận trên địa bàn.

 

Chia sẻ bài viết