11/08/2009 - 07:36

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng:

Công tác khen thưởng cần hướng tới những người lao động trực tiếp

Ngày 10-8, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương (HĐ TĐ-KT T.Ư) đã chủ trì phiên họp thứ 29 của Hội đồng nhằm kiểm điểm công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2009, đồng thời thảo luận, xem xét và cho ý kiến về một số trường hợp đề nghị phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động. Cùng dự có Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, Phó Chủ tịch thứ nhất và các thành viên trong HĐ TĐ-KT T.Ư.

Ghi nhận công tác thi đua - khen thưởng trong 6 tháng đầu năm 2009 đã góp phần thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội của đất nước, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nêu rõ, bước vào năm 2009, mặc dù phải đương đầu với nhiều khó khăn, thách thức lớn, song dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, nhân dân cả nước đã đoàn kết, nhất trí, huy động sức mạnh tổng hợp để vượt qua, đạt nhiều thành tựu như: kinh tế duy trì tốc độ tăng trưởng khá trong điều kiện suy thoái toàn cầu, trong đó công nghiệp tăng liên tục từ tháng 2 đến nay (trên 7%), nông nghiệp tăng trưởng cao, dịch vụ tăng gần 7%, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô và an sinh xã hội tiếp tục được đảm bảo tốt hơn trước... Trong thành tựu chung của cả nước có phần đóng góp tích cực của công tác thi đua - khen thưởng với nội dung thiết thực, tạo ra các phong trào thi đua, các gương điển hình tiên tiến. Đặc biệt, các phong trào thi đua gắn với Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, “Toàn dân xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Tuổi trẻ hành động vì an sinh xã hội”... đã xây dựng các điển hình tốt, từ đó công tác thi đua-khen thưởng đi vào thực chất và hiệu quả. Trên tinh thần này, Thủ tướng đánh giá cao nỗ lực của các thành viên HĐ TĐ-KT T.Ư đã cùng với các Bộ, ngành và địa phương phát động nhiều phong trào thi đua sôi nổi với nhiều hình thức phong phú và tuyên truyền, nêu gương các điển hình tiên tiến, kịp thời động viên, khích lệ, nhân rộng các điển hình tiên tiến, đồng thời chất lượng thẩm định hồ sơ khen thưởng bước đầu được nâng lên, nhất là việc xét duyệt đề nghị phong tặng danh hiệu Anh hùng, Huân chương Sao Vàng và Huân chương Hồ Chí Minh.

Tuy nhiên, Thủ tướng lưu ý về những tồn tại và hạn chế trong công tác thi đua-khen thưởng như: phong trào thi đua đã phát động nhưng chưa được duy trì thường xuyên, liên tục; một số Bộ, ngành, địa phương còn nặng nề về khen thưởng nhưng chất lượng khen thưởng chưa cao... Do vậy, công tác khen thưởng cần hướng tới những người lao động trực tiếp có sáng kiến độc đáo và thành tích nổi bật. Không xét danh hiệu chiến sĩ thi đua đối với cán bộ lãnh đạo từ cấp tỉnh trở lên và xây dựng bộ máy thi đua - khen thưởng có trình độ và trách nhiệm cao, trong đó Trưởng Ban thi đua cấp tỉnh phải là Phó giám đốc Sở Nội vụ - Thủ tướng chỉ đạo.

Đề cập tới các nhiệm vụ của công tác thi đua - khen thưởng 6 tháng cuối năm 2009, Thủ tướng đề nghị các Bộ, ngành và địa phương tiếp tục duy trì phong trào thi đua đa dạng trong từng ngành, khối và lĩnh vực nhằm hoàn thành vượt mức kế hoạch đã đề ra, trong đó tập trung ngăn chặn suy giảm kinh tế, duy trì tăng trưởng khoảng 5%, giữ ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội; thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm những ngày lễ lớn trong năm 2010. Thủ tướng cũng lưu ý các phong trào thi đua cần có nội dung cụ thể hơn, đặc biệt là gắn phong trào thi đua với công tác tuyên truyền, nhân rộng các điển hình tiên tiến và tặng thưởng Huy hiệu Bác Hồ cho các cá nhân có thành tích trong thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”... Trong công tác khen thưởng cần thực hiện chặt chẽ hơn, theo đúng các quy định hiện hành, khen thưởng cho xứng đáng với hình thức trang trọng mà thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả. Thủ tướng đề nghị HĐ TĐ-KT T.Ư nghiên cứu xây dựng qui chế xét tặng các danh hiệu, nhất là danh hiệu anh hùng cần công khai nhằm tạo đồng thuận trong xã hội và khi được danh hiệu anh hùng thì phải có những hoạt động thiết thực, đồng thời tăng cường công tác kiểm tra từng cụm, khối, địa phương để kịp thời khen thưởng những điển hình tiên tiến, nhất là những người lao động trực tiếp.

Thủ tướng cũng chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương cần quan tâm tới công tác thi đua - khen thưởng, thực hiện đúng quy định về tổ chức, bộ máy với đội ngũ cán bộ có trách nhiệm và tâm huyết với công việc, sớm hoàn thiện qui chế xét tặng các danh hiệu nhằm đảm bảo chặt chẽ, chất lượng.

THIỆN THUẬT (TTXVN)

Chia sẻ bài viết