23/05/2020 - 08:14

Cái Răng hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch COVID-19

Công khai, minh bạch, đúng đối tượng 

Thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó do đại dịch COVID-19 (Nghị quyết số 42) và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg quy định về hỗ trợ người dân gặp khó do đại dịch COVID-19 (Quyết định số 15) của Chính phủ, cùng với các quận, huyện khác trên địa bàn thành phố, quận Cái Răng nhanh chóng rà soát, phê duyệt danh sách các đối tượng nằm trong diện được hỗ trợ. Cùng với đó, các phường cũng  đang xúc tiến việc chi trả, cấp phát tiền cho người dân trên tinh thần công khai, minh bạch và đúng đối tượng.

Sau khi cơ bản hoàn tất hỗ trợ cho đối tượng thuộc nhóm 5, 6, 7, quận Cái Răng đang tiến hành rà soát các hộ kinh doanh cá thể (nhóm 2) và người lao động  (nhóm 4) bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Trong ảnh: Khách mua hàng hóa tại Cửa hàng bách hóa tổng hợp Long Hiền, phường Lê Bình.  

Tính đến thời điểm hiện tại, quận Cái Răng trình Sở Lao động – Thương binh và Xã hội TP Cần Thơ phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ cho 445 người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng (nhóm 5), 2.536 đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng chính sách hỗ trợ hằng tháng (nhóm 6) và 3.152 người thuộc hộ nghèo, cận nghèo (nhóm 7) trên địa bàn quận gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Về kết quả và tiến độ thực hiện chi trả, hiện quận đã chi trả cho 159 người thuộc hộ nghèo, 3.025 người thuộc hộ cận nghèo, với số tiền 2,388 tỉ đồng, đạt 100%. Đồng thời, chi trả cho 2.492/2.495 đối tượng Bảo trợ xã hội (do có 3 đối tượng mất) đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, đạt 99,7%.

Đối với các nhóm khác, quận cũng tiến hành rà soát, với kết quả ban đầu như sau: Người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, thỏa thuận nghỉ không lương với người sử dụng lao động từ 14 ngày làm việc trở lên là 446 người; Người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động/hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp; người lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) và mất việc 3.629 người; Hộ kinh doanh cá thể có doanh thu khai thuế dưới 100 triệu đồng/năm tạm ngừng kinh doanh theo Chỉ thị số 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ 322 hộ.

Tại các phường, tiến độ chi trả cho những người bị ảnh hưởng dịch COVID-19 cũng đang được triển khai gấp rút, ông Nguyễn Thành Nhơn, Phó Chủ tịch UBND phường Thường Thạnh, cho biết: “Phường đã tiến hành cấp phát tiền hỗ trợ cho 100% hộ nghèo, cận nghèo và đối tượng bảo trợ xã hội. Trong đó, có 8 hộ nghèo (13 khẩu), với số tiền 9,75 triệu đồng; 89 hộ cận nghèo (280 khẩu), với số tiền 210 triệu; 380 người, đạt 96%. Ngoài ra, qua rà soát, thống kê, phường ghi nhận có 43 người có công cách mạng, 2 hộ kinh doanh cá thể (nhóm 2) nằm trong diện được hỗ trợ. Riêng đối với nhóm 4 phường cũng đang xúc tiến rà soát, thống kê để đề nghị cấp trên hỗ trợ kịp thời cho người lao động”. 

Bên cạnh những kết quả đạt được, quá trình triển khai hỗ trợ người dân gặp khó do đại dịch COVID-19 của quận cũng đang gặp nhiều khó khăn. Nghị quyết số 42 được Chính phủ ban hành ngày 9-4-2020, tuy nhiên, đến ngày 24-4-2020, Chính phủ mới có quy định hướng dẫn thực hiện cụ thể tại Quyết định số 15. Như vậy, khoảng thời gian chờ đợi khá dài, nhiều người dân, doanh nghiệp liên tục liên hệ, thắc mắc, gây áp lực đối với ngành chức năng quận và chính quyền địa phương. Ngoài ra, Quyết định số 15 của Chính phủ nêu khá cụ thể về điều kiện, hồ sơ, trình tự thực hiện chính sách hỗ trợ, nhưng trên thực tế triển khai phát sinh nhiều dạng đối tượng gặp khó khăn, chưa được nêu trong quy định: người phụ hồ, người giữ xe tại các quán ăn… Từ khi Nghị quyết số 42 được ban hành, Sở Lao động- Thương binh và Xã hội thành phố thường xuyên cập nhật, hướng dẫn các quận, huyện về biểu mẫu, quy trình căn cứ theo dự thảo quy định thực hiện cụ thể của Trung ương. Tuy nhiên, nội dung dự thảo quy định này thay đổi liên tục nên quận gặp lúng túng, bị động trong việc hướng dẫn các phường trong quá trình triển khai thực hiện…

Trước những vấn đề đặt ra, ông Nguyễn Văn Phúc, Trưởng phòng Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội quận Cái Răng, cho biết: “Trước tiên, quận tập trung là chi trả, cấp phát tiền hỗ trợ cho các đối tượng được nếu trong Quyết định 15. Đồng thời, khi người dân có yêu cầu, kiến nghị, các phường cũng ghi nhận, tập hợp lại để thông báo cho quận và trình UBND thành phố biết tình hình. Đến khi có các văn bản hướng dẫn tiếp theo thì quận đã có thông tin nền để cập nhật, tiến hành hỗ trợ nhanh chóng. Thực tế cho thấy, đối với nhóm 5, 6, 7, việc rà soát và chi trả diễn ra dễ dàng vì quy định rõ ràng, thông tin cụ thể. Tuy nhiên, đối với nhóm khác, như nhóm 4 chẳng hạn, chúng ta phải tiến hành rà soát cẩn thận, chặt chẽ để tránh tình trạng chi không đúng đối tượng cũng như bỏ sót, đối tượng. Theo UBND quận Cái Răng, thời gian qua, tại các phường có tình trạng trùng lắp đối tượng được nhận hỗ trợ. Vấn đề này sẽ được khắc phục hoàn toàn trong thời gian tới. Theo đó, đối tượng thuộc diện hưởng từ hai chế độ trở lên thì được hưởng mức hỗ trợ cao nhất.

Ông Vương Công Khanh, Phó Chủ tịch UBND quận Cái Răng, khẳng định: “Việc hỗ trợ người dân bị thiệt hại do COVID-19 được quận chỉ đạo đảm bảo đúng đối tượng, công khai, minh bạch; không để xảy ra tình trạng lợi dụng, trục lợi. Hiện nay, không ít người dân, doanh nghiệp, hộ kinh doanh vẫn chưa hiểu thấu đáo về các quy định nêu trong Nghị quyết số 42 và Quyết định số 15. Vì vậy, công tác tuyên truyền sẽ tiếp tục được triển khai thông qua nhiều kênh như: hệ thống truyền thanh quận, phường; xe thông tin lưu động… Đồng thời, yêu cầu các ban ngành, đoàn thể, các phường có trách nhiệm thông báo về các chính sách hỗ trợ đến các hộ kinh doanh đã tạm ngưng hoạt động từ ngày 1-4; người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, làm việc nhưng không đủ điều kiện để nhận trợ cấp thất nghiệp; người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm… để họ nhanh chóng tiếp cận được ưu đãi. Ngoài ra, các phường xem xét, phân loại đối tượng nào có thể trực tiếp đến bưu điện, nhà thông tin để nhận tiền; đối với người già yếu, ốm đau việc chi trả, cấp phát tiền hỗ trợ phải đến tận nhà, trao tận tay từng người một”.

Bài, ảnh: MỸ THANH

Chia sẻ bài viết