30/11/2009 - 22:19

Công bố cấu trúc đề thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2010

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố cấu trúc đề thi tốt nghiệp THPT và đề thi tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2010.

Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2010 gồm 2 loại: Đề thi dành cho các đối tượng thí sinh học theo chương trình giáo dục phổ thông cấp THPT và đề thi dành cho các thí sinh học theo chương trình GDTX cấp THPT.

Theo đó, đề thi dành cho các đối tượng thí sinh học theo chương trình giáo dục phổ thông cấp THPT (gồm: thí sinh học Ban Khoa học Tự nhiên, Ban Khoa học Xã hội và Nhân văn, Ban Cơ bản, thí sinh học trường THPT Kỹ thuật và thí sinh tự do) được ra theo chương trình giáo dục phổ thông cấp THPT hiện hành, chủ yếu là chương trình lớp 12. Đối với các môn Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, đề thi mỗi môn gồm 2 phần: Phần chung cho tất cả thí sinh, ra theo nội dung giống nhau giữa chương trình chuẩn và chương trình nâng cao. Phần riêng ra theo từng chương trình: chương trình chuẩn và chương trình nâng cao. Thí sinh chỉ được chọn một phần riêng thích hợp để làm bài; nếu làm cả hai phần riêng thì cả hai phần riêng đều không được chấm. Đối với các môn Ngoại ngữ, đề thi mỗi môn chỉ có phần chung dành cho tất cả thí sinh, ra theo nội dung giống nhau giữa chương trình chuẩn và chương trình nâng cao, không có phần riêng.

Đề thi tuyển sinh đại học, cao đẳng được ra theo chương trình THPT hiện hành, chủ yếu là chương trình lớp 12. Đối với các môn Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, đề thi mỗi môn gồm 2 phần: Phần chung cho tất cả thí sinh, ra theo nội dung giống nhau giữa chương trình chuẩn và chương trình nâng cao. Phần riêng ra theo từng chương trình: chương trình chuẩn và chương trình nâng cao. Thí sinh chỉ được chọn một phần riêng thích hợp để làm bài, nếu làm cả hai phần riêng thì cả hai phần riêng đều không được chấm. Đối với các môn Ngoại ngữ, đề thi mỗi môn chỉ có phần chung dành cho tất cả thí sinh, ra theo nội dung giống nhau giữa chương trình chuẩn và chương trình nâng cao, không có phần riêng.

Năm 2010, các môn thi trong kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy vẫn gồm 2 hình thức thi: trắc nghiệm và tự luận. Trong đó, các môn thi tự luận gồm: Toán, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý. Các môn thi theo hình thức trắc nghiệm gồm: Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngoại ngữ (Tiếng Anh, Nga, Pháp, Trung Quốc, Đức, Nhật).

PV (TTXVN)

Chia sẻ bài viết