11/01/2022 - 07:58

Cờ Ðỏ duy trì, nhân rộng mô hình “Cánh đồng lớn”, “Cánh đồng mẫu” 

Mô hình “Cánh đồng lớn” trên địa bàn huyện Cờ Đỏ.

(CT) - Theo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Cờ Ðỏ, năm 2021, tổng diện tích thực hiện “Cánh đồng lớn”, “Cánh đồng mẫu” toàn huyện hơn 33.509ha, vượt 3,1% so với kế hoạch; tổng sản lượng thu mua theo hợp đồng liên kết với doanh nghiệp là 116.357 tấn lúa tươi, đạt tỷ lệ 56,3%; lợi nhuận đạt trên 73,9 triệu đồng/ha/năm, cao hơn ngoài mô hình gần 3,55 triệu đồng/ha. Trong đó, tổng diện tích “Cánh đồng lớn”, “Cánh đồng mẫu” vụ đông xuân là 11.551,79ha/5.362 hộ, sản lượng thu mua theo hợp đồng là 64.855 tấn, đạt tỷ lệ 64%; hè thu là 11.392ha/4.625 hộ, sản lượng thu mua hơn 29.069 tấn, đạt 51,38%; thu đông 10.573ha/4.530 hộ, sản lượng thu mua 31.079 tấn, đạt 53,6%.

Năm 2022, ngành Nông nghiệp huyện Cờ Ðỏ tiếp tục duy trì, nhân rộng các “Cánh đồng lớn”, “Cánh đồng mẫu” nhằm hình thành nên chuỗi giá trị từ sản xuất đến thu mua, chế biến và xuất khẩu theo hình thức khép kín; giúp nông dân ứng dụng đồng bộ các giải pháp kỹ thuật và tiết giảm chi phí sản xuất. Ðồng thời, kiện toàn các ban quản lý các mô hình liên kết để kịp thời quản lý, giải quyết những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện; tăng cường tìm kiếm và kêu gọi các doanh nghiệp có uy tín đầu tư và bao tiêu sản phẩm đầu ra cho nông dân.

Tin, ảnh: CHI MAI

Chia sẻ bài viết