25/11/2022 - 08:53

Cờ Đỏ mở rộng diện tích lúa tham gia mô hình cánh đồng lớn 

Tin, ảnh: KHÁNH TRUNG

(CT) - Mô hình cánh đồng lớn (CĐL) trong sản xuất lúa được huyện Cờ Đỏ triển khai thực hiện từ vụ đông xuân 2011-2012 với diện tích ban đầu chỉ 428ha thì đến nay diện tích lúa của nông dân tham gia mô hình đã đạt trên dưới 11.000 ha/vụ.

Thu hoạch lúa tại mô hình CĐL lúa ở xã Trung Thạnh, huyện Cờ Đỏ.

Thu hoạch lúa tại mô hình CĐL lúa ở xã Trung Thạnh, huyện Cờ Đỏ.

Đến nay, huyện Cờ Đỏ đã xuống giống gieo trồng 3 vụ lúa trong năm 2022 được hơn 63.307ha, trong đó vụ đông xuân 2021-2022 là 21.615ha, hè thu 21.480ha và thu đông 2022 hơn 20.212ha. Tổng diện tích lúa tham gia mô hình CĐL và cánh đồng mẫu là 32.938,17ha, đạt 101,35% so với kế hoạch. Cụ thể, trong vụ đông xuân, huyện có hơn 11.234ha lúa của 5.362 hộ dân tham gia mô hình và có 11 đơn vị, doanh nghiệp tham gia liên kết sản xuất và bao tiêu lúa cho nông dân. Vụ hè thu huyện tiếp tục có 11.090ha lúa của 5.272 hộ dân tham gia CĐL, còn vụ thu đông có 10.617,17ha lúa của 4.990 hộ dân tham gia mô hình. Theo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Cờ Đỏ, năm nay lợi nhuận của nông dân trong mô hình CĐL tại huyện đạt bình quân hơn 44 triệu đồng/ha, cao hơn ngoài mô hình hơn 2,35 triệu đồng/ha.

 

Chia sẻ bài viết