18/01/2015 - 16:04

Cờ Đỏ đảm bảo giải ngân vốn xây dựng cơ bản

Năm 2014, vốn đầu tư xây dựng cơ bản (XDCB) của huyện Cờ Đỏ khá lớn, huyện đã tập trung thực hiện công tác XDCB và đến nay tỷ lệ giải ngân đạt khá, đảm bảo tiến độ theo kế hoạch. Ngoài ra, năm qua, huyện Cờ Đỏ đã thi công hoàn thành, đưa thêm nhiều công trình XDCB vào sử dụng đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế -xã hội của địa phương.

Kế hoạch vốn XDCB của huyện Cờ Đỏ trong năm 2014 là hơn 211,7 tỉ đồng; trong đó gồm vốn Trung ương hỗ trợ theo mục tiêu 14 tỉ đồng, trái phiếu Chính phủ 4,75 tỉ đồng, cân đối ngân sách địa phương hơn 76,8 tỉ đồng, tiền sử dụng đất năm 2014 hơn 6,69 tỉ đồng, xổ số kiến thiết hơn 43,2 tỉ đồng, vốn vay tín dụng ưu đãi năm 2014 là 17 tỉ đồng, kết dư ngân sách thành phố năm 2013 là 31 tỉ đồng… Theo Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Cờ Đỏ, tính đến ngày 10-1-2015, huyện đã thực hiện các công trình với khối lượng hơn 202,8 tỉ đồng, giải ngân hơn 200,8 tỉ đồng, đạt 94,84% kế hoạch vốn. Huyện đang phấn đấu đến cuối tháng 1-2015 giải ngân vốn XDCB năm 2014 đạt trên 95%, đạt theo kế hoạch đã đề ra. Ông Hồ Văn Sĩ, Trưởng Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Cờ Đỏ, cho biết thêm: Huyện có cơ sở hạ tầng còn hạn chế, năm qua, Cờ Đỏ được thành phố phân bổ vốn XDCB khá lớn, chủ yếu là đầu tư xây dựng trụ sở các cơ quan, trong đó có 2 công trình lớn trọng điểm là trụ sở Huyện ủy và UBND huyện. UBND huyện đã chỉ đạo các phòng, ban và chủ đầu tư tập trung quyết liệt cho công tác XDCB, phấn đấu giải ngân vốn XDCB năm 2014 đạt 95% trở lên. Lãnh đạo UBND huyện thường xuyên họp với các chủ đầu tư và các phòng chức năng của huyện nắm bắt tình hình thực hiện, giải ngân vốn XDCB; đồng thời tháo gỡ khó khăn, nhắc nhở các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thành các công trình trọng điểm đưa vào khai thác dử dụng, có khối lượng giải ngân vốn XDCB năm 2014.

Trụ sở UBND huyện Cờ Đỏ - công trình trọng điểm của địa phương vừa được đưa vào sử dụng. 

Phần lớn nguồn vốn XDCB năm 2014 đã được UBND huyện giao cho Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng huyện Cờ Đỏ để triển khai thực hiện các công trình. Đến nay, đơn vị này đã triển khai thi công các công trình và giải ngân vốn XDCB năm 2014 khá tốt. Theo Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng huyện Cờ Đỏ, năm 2014 đơn vị được giao kế hoạch XDCB hơn 197 tỉ đồng. Với nguồn vốn trên, Ban đã tập trung thi công 22 công trình chuyển tiếp và khởi công 41 công trình mới. Tính đến ngày 13-1-2015, Ban đã giải ngân hơn 188 tỉ đồng, đạt trên 95% kế hoạch vốn giao; phấn đấu đến hết tháng 1-2015 giải ngân đạt trên 96%. Trong năm 2014, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng huyện Cờ Đỏ đã triển khai thi công hoàn thành và đưa vào sử dụng 40 công trình thuộc lĩnh vực giáo dục, giao thông, trụ sở các xã... Các công trình nổi bật như: Trụ sở Huyện ủy, trụ sở UBND huyện Cờ Đỏ, Trường Tiểu học Thới Hưng 1, Trường Mầm non Trung An, Trường Mầm non Mẫu giáo thị trấn Cờ Đỏ, Trường Tiểu học Trung An 1, Trường Mầm non Thới Xuân, Trường Tiểu học Thới Hưng, Trường Tiểu học thị trấn Cờ Đỏ, Trường Tiểu học Trung Thạnh 1, trụ sở xã Đông Thắng. Trung tâm Dân số và Kế hoạch hóa gia đình huyện, Đài Truyền thanh huyện Cờ Đỏ, đường ô tô đến trung tâm xã Thới Xuân, các đường giao thông nông thôn trên địa bàn huyện, các nhà thông tin ấp của các xã…

Ngoài tập trung cho công tác giải ngân vốn XDCB năm 2014, huyện Cờ Đỏ còn chủ động trong triển khai thực hiện công tác XDCB năm 2015. Kế hoạch vốn XCDB từ đầu năm 2015 của huyện Cờ Đỏ hơn 118,8 tỉ đồng; trong đó nguồn Trung ương hỗ trợ theo mục tiêu 42 tỉ đồng, cân đối ngân sách địa phương hơn 33 tỉ đồng, nguồn vốn tiền sử dụng đất hơn 5,6 tỉ đồng và nguồn vốn xổ số kiến thiết hơn 38,1 tỉ đồng. Theo ông Hồ Văn Sĩ, nguốn vốn XDCB năm 2015 chủ yếu là tập trung cho các công trình trọng điểm của huyện, các công trình dự kiến hoàn thành đưa vào sử dụng trong năm. Ngay từ đầu năm 2015, Phòng Tài chính – Kế hoạch đã tham mưu và UBND huyện đã ban hành quyết định giao vốn XDCB năm 2015 cho các chủ đầu tư, các phòng ban có điều kiện tổ chức triển khai thực hiện các công trình từ những tháng đầu năm, tạo thuận lợi cho thực hiện công tác XDCB của địa phương.

Ông Trần Văn Quí, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng huyện Cờ Đỏ, cho biết: Ban được giao kế hoạch XDCB đầu năm 2015 là 116 tỉ đồng; phân bổ cho 55 công trình, trong đó có 10 công trình mới và 45 công trình chuyển tiếp từ năm 2014. Do được giao kế hoạch vốn ngay từ đầu năm, Ban đã có điều kiện đẩy nhanh tiến độ các công trình thi công chuyển tiếp và khởi công thêm một số công trình mới. Theo dự kiến, trong quí I/2015 Ban sẽ triển khai khởi công các công trình như: Trường Trung học cơ sở Thới Xuân, Trường Mẫu giáo Thới Hưng, Trường Mẫu giáo Trung Hưng 2 (điểm Trà Ninh và điểm Ba Gừa), Ban chỉ huy quân sự xã Trung Hưng, Ban chỉ huy quân sự xã Trung Thạnh, hệ thống chiếu sáng công cộng Đường tỉnh 922… Đồng thời, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng huyện Cờ Đỏ phấn đấu trong quí I-2015 sẽ đưa thêm các công trình vào sử dụng như: Trường Tiểu học Thới Xuân 1, trụ sở Công an thị trấn Cờ Đỏ, trụ sở Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, 4 tuyến đường giao thông nông thôn…

Có thể thấy, trong năm qua, các cấp, các ngành huyện Cờ Đỏ đã có nhiều nỗ lực trong công tác XDCB và giải ngân vốn XDCB đạt khá. Với tiền đề này, thời gian tới, huyện Cờ Đỏ sẽ có điều kiện phát triển mạnh mẽ hơn.

Bài, ảnh: ANH KHOA

Chia sẻ bài viết