27/04/2011 - 14:27

Nông nghiệp Việt Nam sau gần 4 năm gia nhập WTO

Chuyển biến tích cực

(CT)- Ngày 26-4, Văn phòng Trung ương Đảng phối hợp với Trường Đại học mở TPHCM và tỉnh Đồng Tháp tổ chức hội thảo Nông nghiệp Việt Nam trong tiến trình đổi mới mô hình tăng trưởng và cơ cấu lại nền kinh tế tại TP Cao Lãnh.

Sau gần 4 năm gia nhập WTO, nền nông nghiệp Việt Nam đã có những chuyển biến tích cực, sản xuất hàng hóa gắn với thị trường xuất khẩu, đáp ứng được nhiều thị trường khó tính trên thế giới. Trong đó, thủy sản tăng nhanh về số lượng và sản xuất theo hướng nông nghiệp sạch. 6/10 mặt hàng có giá trị xuất khẩu trên 1 tỉ USD/năm. Tuy vậy, khu vực nông nghiệp và nông thôn chịu nhiều tác động sau khi Việt Nam gia nhập WTO. Nông nghiệp bộc lộ nhiều yếu kém do công nghệ sản xuất nhỏ lẻ, rất ít nông dân có kỹ năng chuyên nghiệp, chưa xây dựng được thương hiệu nên giá bán nông sản thấp, chưa dự báo được thị trường... Đất nông nghiệp bị thu hẹp nhường chỗ cho phát triển công nghiệp, đô thị hóa. Vì thế, các chuyên gia cho rằng, Nhà nước cần tăng cường đẩy mạnh quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế, chuyển dịch lao động từ nông nghiệp sang công nghiệp và dịch vụ; cần hỗ trợ thực hiện chiến lược phát triển nông nghiệp hướng mạnh ra xuất khẩu; ưu tiên tăng trưởng nông nghiệp theo chiều sâu; chú trọng xây dựng mô hình làm ăn lớn, hiệu quả trong nông nghiệp...

MIÊN HẠ

Chia sẻ bài viết