22/04/2021 - 09:15

Chuẩn bị tốt cuộc bầu cử ngày 23-5 

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội (ÐBQH) khóa XV và đại biểu HÐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ diễn ra vào ngày Chủ nhật 23-5. Ðây là sự kiện chính trị quan trọng nhằm lựa chọn, bầu ra những đại biểu tiêu biểu về tài, đức, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân. Cùng với các địa phương khác, các cấp, ngành quận Cái Răng đã và đang triển khai thực hiện các bước đảm bảo đúng quy định, tiến độ để cuộc bầu cử dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật và thực sự là ngày hội của toàn dân.

Biểu quyết thống nhất danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HÐND quận Cái Răng nhiệm kỳ 2021-2026. Ảnh: TÂM KHOA

Theo ông Lê Ðức Toàn, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử (UBBC) quận Cái Răng, hệ thống chính trị quận xác định cuộc bầu cử ÐBQH khóa XV và HÐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là nhiệm vụ chính trị trọng tâm năm 2021 nên công tác chuẩn bị cho sự kiện này luôn được quận chú trọng. Ban Thường vụ Quận ủy chỉ đạo thành lập các tổ chức phụ trách bầu cử của quận, phường và triển khai các mặt công tác chuẩn bị bầu cử đúng quy định. Ban Chỉ đạo công tác bầu cử, UBBC quận chỉ đạo các đơn vị liên quan tổ chức triển khai các văn bản của Trung ương, thành phố đến cán bộ, công chức, viên chức và tuyên truyền ra đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân.

Sau hội nghị hiệp thương lần thứ hai, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN các phường phối hợp UBND cùng cấp tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người ứng cử đúng theo quy định. Theo bà Lê Thị Thúy Loan, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQVN quận, đây là cơ sở quan trọng giúp Ủy ban MTTQVN các cấp và các cơ quan tham gia bầu cử làm tốt việc hiệp thương lần thứ ba, lựa chọn lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HÐND các cấp. Qua đó, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN quận, phường đã tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ ba lập danh sách 49 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HÐND quận và 261 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HÐND cấp phường.

UBND quận tổ chức triển khai thực hiện tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bầu cử theo hướng dẫn, ban hành kế hoạch tổ chức đợt cao điểm phổ biến, giáo dục pháp luật phục vụ bầu cử; tổ chức phát động, hưởng ứng cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử ÐBQH và đại biểu HÐND”. Theo ông Lê Văn Hoàng, Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin quận, Phó Tiểu ban Tuyên truyền thuộc UBBC quận, Tiểu ban Tuyên truyền quận tiếp tục thực hiện chuyên mục “Xây dựng chính quyền các cấp”, “Cử tri cần biết” để tập trung tuyên truyền cuộc bầu cử; chuyển tài liệu hỏi đáp về bầu cử, hướng dẫn các đơn vị, địa phương trang trí pa-nô, băng-rôn, trang trí xe thông tin lưu động để tổ chức thực hiện tuyên truyền; tuyên truyền nhiều tin, bài, hình thức hỏi - đáp về bầu cử trên hệ thống truyền thanh quận và phường. Ðồng thời, treo 16 băng-rôn tại các khu vực đông dân cư để tuyên truyền cuộc bầu cử; tổ chức xe tuyên truyền lưu động tại các khu vực chợ, khu dân cư, khu vực đông người qua lại; đồng thời lồng ghép tuyên truyền về bầu cử trong các cuộc họp, sinh hoạt…

Công tác rà soát danh sách cử tri được UBND các phường quan tâm, phối hợp thực hiện. Toàn quận hiện có 74.477 cử tri. Trong đó, có 74.477 cử tri tham gia bầu ÐBQH khóa XV và bầu đại biểu HÐND thành phố; 74.433 cử tri tham gia bầu đại biểu HÐND quận; 73.269 cử tri tham gia bầu đại biểu HÐND cấp phường. Ðến nay, UBND các phường tổ chức viết được 53.786 thẻ cử tri, đạt 72,21%. Các phường đã tổ chức niêm yết danh sách cử tri tại 188 điểm là khu vực bỏ phiếu, khu vực đông dân cư, trụ sở UBND các phường.

Ông Lê Ðức Toàn, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch UBBC quận Cái Răng, cho biết: “Việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử ÐBQH khóa XV và đại biểu HÐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn quận được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định. Thời gian tới, UBBC quận tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện công tác in tiểu sử tóm tắt và danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HÐND quận, phường đúng theo quy định. Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN quận và các phường sẽ tổ chức hội nghị gặp gỡ và tiếp xúc cử tri để những người ứng cử vận động bầu cử; đẩy mạnh tuyên truyền bằng nhiều hình thức để người dân biết và tham gia cuộc bầu cử; triển khai các phương án phối hợp để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn quận; thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh… Qua đó, đảm bảo cuộc bầu cử ÐBQH khóa XV và đại biểu HÐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn quận thành công tốt đẹp, thực sự là ngày hội của toàn dân”.

THANH THY

Chia sẻ bài viết