10/04/2021 - 07:48

Chuẩn bị tốt cuộc bầu cử 

Đến nay, hệ thống chính trị huyện Cờ Đỏ đã triển khai đúng tiến độ, quy trình chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Ủy ban bầu cử (UBBC) các cấp phối hợp với Ủy ban MTTQVN tổ chức thành công hội nghị hiệp thương thỏa thuận và lập danh sách sơ bộ người ứng cử đại biểu HĐND huyện và các xã, thị trấn. Các cấp, các ngành trong huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền, xây dựng kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự, phòng chống dịch bệnh… để cuộc bầu cử diễn ra thành công.

Huyện Cờ Đỏ đã treo 175 băng-rôn tuyên truyền về cuộc bầu cử trên các tuyến đường, nơi làm việc.

Huyện Cờ Đỏ đã treo 175 băng-rôn tuyên truyền về cuộc bầu cử trên các tuyến đường, nơi làm việc.

Ngay từ khi bắt đầu triển khai công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, huyện Cờ Đỏ đã tiến hành đầy đủ và nghiêm túc các bước theo quy định pháp luật. Trong đó, đặc biệt chú trọng đến công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp.

Ông Nguyễn Văn Hạng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBBC xã Đông Hiệp, cho biết: “Để đảm bảo tiến độ bầu cử, ngay sau khi được thành lập, UBBC xã đã ban hành quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên. Đồng thời, chỉ đạo các tiểu ban và tổ giúp việc, tổ hậu cần trực thuộc xây dựng kế hoạch và triển khai công tác có liên quan đến các cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên và nhân dân. Với sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Ban Chỉ đạo công tác bầu cử xã, UBBC xã phối hợp với Ủy ban MTTQVN, các ngành và đoàn thể xã thực hiện các bước trong công tác bầu cử ĐBQH, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đúng quy định, đảm bảo tiến độ theo kế hoạch”. 

Nhân sự giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND xã Đông Hiệp nhiệm kỳ 2021-2026 bảo đảm đủ tiêu chuẩn, đủ số lượng, có cơ cấu hợp lý. Người được giới thiệu ứng cử là những người tiêu biểu về đạo đức và năng lực, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân. Chị Trần Thị Tường Vi, Chủ tịch Hội LHPN xã Đông Hiệp, bộc bạch: “Tôi được Ban Chấp hành Hội LHPN xã giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND xã, với 100% ý kiến tán thành và được 100% cử tri nơi cư trú biểu quyết tán thành. Đây là lần đầu tôi ứng cử đại biểu HĐND xã. Dù trúng cử hay không,  tôi cũng tiếp tục gương mẫu trong các mặt công tác, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của hội viên và cử tri trong xã để chuyển đến HĐND và các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo quy định”. Theo ông Nguyễn Văn Hạng, đến nay, xã đã hoàn thành việc tổ chức lấy ý kiến nhận xét của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu HĐND xã; thành lập 5 ban bầu cử, 5 tổ bầu cử; ấn định số đại biểu HĐND xã được bầu tại mỗi đơn vị bầu cử; thực hiện 20 băng rôn tuyên truyền về cuộc bầu cử. Xã cũng đã lập và niêm yết danh sách 4.655 cử tri tại 51 điểm để cử tri theo dõi, kiểm tra.   

Nhìn chung, công tác chuẩn bị cuộc bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn huyện Cờ Đỏ được chuẩn bị đúng luật định, bảo đảm tiến độ. Theo ông Nguyễn Trãi, Phó Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch UBBC huyện Cờ Đỏ, huyện đã thành lập các tổ chức thực hiện cuộc bầu cử đúng quy định. Trong đó, thành lập ban chỉ đạo công tác bầu cử, UBBC các cấp; thành 8 ban bầu cử huyện, 63 ban bầu cử xã, thị trấn và 93 tổ bầu cử. Huyện đã lập và niêm yết danh sách 98.495 cử tri tại các địa bàn dân cư, tiến hành hiệp thương lần thứ nhất và lần thứ hai đúng hướng dẫn của cấp trên. Kết quả hiệp thương lần thứ hai, đã lập danh sách sơ bộ 64 người ứng cử đại biểu HĐND huyện; trong đó, nữ chiếm tỷ lệ 40,63%, tỷ lệ người trẻ dưới 40 tuổi là 37,5%, người ngoài Đảng chiếm tỷ lệ 10,94%, người dân tộc thiểu số chiếm tỷ lệ 6,25%, tôn giáo là 3,13%; lập danh sách sơ bộ 523 người ứng cử đại biểu HĐND xã, thị trấn bảo đảm thành phần, cơ cấu, tiêu chuẩn theo hướng dẫn của cấp trên. Ủy ban MTTQVN các cấp đã phối hợp tổ chức xong việc tổ chức lấy ý kiến nhận xét của cử tri nơi cư trú đối với những người ứng cử đại biểu HĐND các cấp. Các hội nghị lấy ý kiến của cử tri đều bảo đảm số lượng cử tri tham dự, mỗi hội nghị có từ 3-4 ý kiến nhận xét của cử tri đối với người ứng cử và biểu quyết tán thành 100%.

Công tác tuyên truyền về bầu cử được huyện triển khai sâu rộng. Ngoài tổ chức tuyên truyền qua hội họp, sinh hoạt của chi tổ hội ở khu dân cư, các cấp, các ngành huyện đã thực hiện 175 băng-rôn, 13 pa-nô tuyên truyền cuộc bầu cử. Hệ thống truyền thanh huyện mỗi ngày thực hiện 3 chương trình truyền thanh (sáng, trưa, chiều) về cuộc bầu cử. Công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội và phòng, chống dịch COVID-19 cho cuộc bầu cử được chuẩn bị khá chu đáo. Huyện chưa có trường hợp khiếu nại, tố cáo liên quan đến người ứng cử.

Ông Nguyễn Trãi, Phó Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch UBBC huyện Cờ Đỏ, khẳng định: UBBC các cấp sẽ tiếp tục phối hợp thực hiện chu đáo các mặt để cuộc bầu cử trên địa bàn diễn ra thành công. Trong đó, thực hiện tốt hội nghị hiệp thương lần thứ 3 để lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND cấp mình; công bố danh sách ứng cử viên chính thức; tổ chức hội nghị để người ứng cử đại biểu HĐND các cấp báo cáo với cử tri về dự kiến chương trình hành động của mình nhằm thực hiện trách nhiệm đại biểu. Đồng thời, viết thẻ cử tri; in ấn danh sách trích ngang, tiểu sử tóm tắt của ứng cử viên; tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền; xây dựng các phương án bảo đảm an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội; ngăn chặn mọi hành vi lợi dụng dân chủ, vi phạm pháp luật về bầu cử.

Bài, ảnh: ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết