17/04/2011 - 10:10

KIỂM TRA CÔNG TÁC CHUẨN BỊ BẦU CỬ TẠI THỊ TRẤN PHONG ĐIỀN, PHÓ CHỦ TỊCH NƯỚC NGUYỄN THỊ DOAN:

Chuẩn bị chu đáo mọi mặt, tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan kiểm tra danh sách cử tri ở thị trấn Phong Điền. Ảnh: KIM XUÂN 

(CT)- Ngày 16-4-2011, đồng chí Nguyễn Thị Doan, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch Hội đồng bầu cử Trung ương và các thành viên cùng đi tiếp tục kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 tại thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền, TP Cần Thơ. Cùng tham gia đoàn công tác còn có các đồng chí lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban bầu cử thành phố...

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan trò chuyện thân mật với lãnh đạo nữ tại huyện Phong Điền, nhân chuyến đến kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại thị trấn  Phong Điền. Ảnh: KIM XUÂN 

Đoàn kiểm tra đánh giá cao công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND của thị trấn Phong Điền. Đến nay, thị trấn đã tổ chức quán triệt đầy đủ các văn bản luật, hướng dẫn, chỉ thị của Trung ương, thành phố, huyện về công tác bầu cử; đồng thời, xây dựng kế hoạch tổ chức bầu cử cụ thể, rõ ràng. Thị trấn cũng đã thành lập xong các tổ chức phụ trách bầu cử, rà soát, thống kê, lập danh sách cử tri. Qua hội nghị hiệp thương lần 2, thị trấn đã giới thiệu được danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu HĐND thị trấn nhiệm kỳ 2011-2016 là 56 người để tiếp tục hiệp thương lần 3 và bầu ra 28 đại biểu HĐND thị trấn. Kết quả hiệp thương lần 2, cho thấy: Khối Đảng có 4 người, Mặt trận và các đoàn thể có 4 người, khối quản lý nhà nước có 13 người, ngành giáo dục có 2 người, ngành y tế có 2 người, công an và quân sự mỗi ngành có 2 người, các ấp là 19 người; về cơ cấu, trẻ tuổi có 18 người (chiếm tỷ lệ 32,14%), nữ 18 người (chiếm tỷ lệ 32,14%), ngoài đảng có 11 người (chiếm tỷ lệ 19,64%); tái cử có 18 người...

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã biểu dương nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền, Ủy ban bầu cử và các đoàn thể của thị trấn Phong Điền trong việc chuẩn bị cho công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016. Đồng chí cho rằng, công tác chuẩn bị bầu cử của thị trấn chặt chẽ, đúng luật, đúng thời gian quy định; đảm bảo các bước theo quy định. Phó Chủ tịch nước lưu ý: Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 là lần đầu tiên cả nước triển khai bầu cử 4 cấp cùng thời điểm (bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND cấp tỉnh, HĐND cấp huyện, HĐND cấp xã), nên khối lượng công việc nhiều, dễ phát sinh các vấn đề phức tạp cần giải quyết... Vì vậy, lãnh đạo thị trấn Phong Điền và huyện Phong Điền tiếp tục tuyên truyền sâu rộng để nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, quần chúng nhân dân đối với công tác bầu cử. Trong lãnh đạo, chỉ đạo về bầu cử phải tập trung, chủ động lường trước những khó khăn vướng mắc, những vấn đề mới phát sinh để có biện pháp xử lý kịp thời; đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đảm bảo tổ chức bầu cử thành công. Tiếp tục tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân bằng nhiều hình thức đảm bảo mọi cử tri đều nắm vững các vấn đề có liên quan về cuộc bầu cử và thực hiện quyền bầu cử; bầu chọn ra được những đại biểu Quốc hội, HĐND ưu tú nhất đại diện cho ý chí, nguyện vọng của mình...

QUỐC TRƯỞNG

Chia sẻ bài viết