19/04/2015 - 10:31

CÁC CẤP ỦY ĐẢNG QUẬN BÌNH THỦY

Chuẩn bị chu đáo mọi mặt để tổ chức đại hội Đảng các cấp thành công

Quán triệt tinh thần chỉ đạo của Trung ương, Thành ủy, các cấp ủy Đảng ở quận Bình Thủy đã tích cực chuẩn bị chu đáo mọi mặt để tổ chức đại hội (ĐH) Đảng các cấp thành công, đúng theo hướng dẫn và chỉ đạo của cấp trên. Đến nay, quận đã hoàn thành ĐH các chi bộ, đảng bộ bộ phận và có 19/52 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Quận ủy đã tổ chức thành công ĐH đảng.

Công tác chuẩn bị, tiến hành ĐH ở 52 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Quận ủy được các cấp ủy Đảng quan tâm chỉ đạo chặt chẽ, thường xuyên. Đảng bộ phường Bình Thủy được Quận ủy chọn làm điểm chỉ đạo bầu trực tiếp Ban Thường vụ, Bí thư, các Phó Bí thư và chọn Chi bộ Văn phòng HĐND và UBND quận làm điểm chỉ đạo đối với loại hình chi bộ. Theo đồng chí Lê Hoàng Nam, Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy Bình Thủy, Ban Thường vụ Quận ủy đã chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ cơ sở xây dựng văn kiện cần chú ý đổi mới về nội dung; phù hợp với thực tế của địa phương, đơn vị; tránh sao chép, rập khuôn; chú trọng biện pháp, giải pháp mang tính đột phá trong phát triển kinh tế, phát triển ngành, lĩnh vực. Về nhân sự, trên cơ sở các văn bản hướng dẫn của Trung ương, Thành ủy, Quận ủy đã cụ thể hóa và chỉ đạo chuẩn bị nhân sự cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng, hướng dẫn cơ cấu các chức danh theo quy định. Các cấp ủy đã tiến hành thực hiện quy trình công tác nhân sự theo đúng hướng dẫn; dự kiến cấp ủy nhiệm kỳ mới, nhân sự ủy ban kiểm tra và đoàn đại biểu dự đại hội cấp trên thông qua Ban Thường vụ Quận ủy phê duyệt. Theo đồng chí Phạm Tuấn Nhã, Phó Bí thư Chi bộ Văn phòng HĐND và UBND quận, Chánh Văn phòng HĐND và UBND quận, bám sát sự chỉ đạo của Quận ủy, Chi ủy xây dựng kế hoạch, thành lập các tổ phục vụ ĐH đảng viên chi bộ Văn phòng HĐND và UBND quận lần thứ III, nhiệm kỳ 2015 – 2020. Dự thảo báo cáo chính trị đánh giá được tình hình thực hiện nghị quyết nhiệm kỳ 2010-2015, những ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm, trên cơ sở đó đã đề ra mục tiêu, phương hướng, các chỉ tiêu chủ yếu, khâu đột phá của nhiệm vụ nhiệm kỳ mới. Trong đó, chi bộ xác định mục tiêu là nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu, xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu; xây dựng cơ quan văn phòng tiên tiến về mọi mặt; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có bản lĩnh chính trị vững vàng, gương mẫu về đạo đức, thường xuyên học tập và rèn luyện theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, nâng cao năng lực và ý thức trách nhiệm, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao. Việc xây dựng phương án nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020 cũng được chi ủy quan tâm thực hiện đúng theo quy trình, hướng dẫn. Kết quả ĐH đã bầu đủ 5 thành viên cấp ủy khóa mới; trong đó, tỷ lệ cơ cấu mới 40%, nữ 40%, trẻ 20% đạt yêu cầu cơ cấu theo quy định.

Các đảng viên phường Long Tuyền biểu quyết thông qua nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2015-2020.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ phường An Thới được Thành ủy chọn làm điểm chỉ đạo đã tổ chức thành công tốt đẹp, được thành phố đánh giá cao. Kết quả ĐH bầu đạt yêu cầu, tiêu chuẩn, cơ cấu và số lượng; tổng số cấp ủy 15, nữ đạt tỷ lệ 40%, dưới 35 tuổi đạt tỷ lệ 40%, từ 35-50 tuổi đạt tỷ lệ 60%.

ĐH Đại biểu đảng bộ phường Long Tuyền nhiệm kỳ 2015-2020 được Đảng ủy phường tập trung chuẩn bị chu đáo mọi mặt và tổ chức thành công. Theo đồng chí Lê Hoàng Thủy Trinh, Bí thư Đảng ủy phường Long Tuyền, nhằm thực hiện thành công ĐH Đại biểu Đảng bộ phường lần thứ XIII, Đảng ủy xây dựng kế hoạch, tập trung chỉ đạo các tổ phục vụ ĐH chuẩn bị chu đáo mọi mặt từ việc xây dựng dự thảo báo cáo chính trị, phương án nhân sự đến khâu tuyên truyền, phát động thi đua, bảo vệ… Dự thảo báo cáo chính trị, Đảng ủy đưa ra lấy ý kiến đóng góp trong đảng viên, mặt trận và các đoàn thể... trước khi tổ chức ĐH. Kết quả ĐH đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020 gồm 15 đồng chí; trong đó, tỷ lệ cơ cấu mới chiếm 40%, nữ chiếm tỷ lệ 33,33%, trẻ chiếm tỷ lệ 46,66%. Ngoài ra, Đảng ủy phường cũng chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể thực hiện các công trình thi đua chào mừng Đại hội Đảng, như: Vận động xã hội hóa xây dựng đường dẫn lên cầu Nguyễn Văn Trường (từ tổ 14 giáp với tổ 13 khu vực Bình Thường A) với chiều dài 100m, rộng 4m, ước tính kinh phí 130 triệu đồng; vận động xã hội hóa xây dựng tuyến đường Ông Kinh qua Ông Đội (từ tổ 2 đến tổ 7 khu vực Bình Phó A) dài 600m, rộng 1m, ước tính kinh phí 100 triệu đồng.

Theo đồng chí Lê Hoàng Nam, Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy Bình Thủy, đến nay, các cấp ủy cơ sở đã hoàn thành văn kiện, nhân sự và các mặt công tác khác để phục vụ ĐH. Các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Quận ủy cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đã và đang thực hiện 10 công trình tiêu biểu của quận, 79 công trình, phần việc của các ngành thuộc quận, góp phần tạo nên khí thế thi đua sôi nổi chào mừng ĐH đảng các cấp. Từ nay đến ngày 10-5-2015, Quận ủy Bình Thủy tiếp tục chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng hoàn thành ĐH nhiệm kỳ 2015-2020.

Việc tổ chức ĐH Đại biểu Đảng bộ quận nhiệm kỳ 2015-2020 cũng được các tiểu ban phục vụ ĐH tập trung chuẩn bị khẩn trương. Theo đồng chí Lê Hoàng Nam, Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy Bình Thủy, Tiểu ban Văn kiện đã xây dựng kế hoạch và phân công các thành viên Tổ Biên tập chuẩn bị văn kiện ĐH đảng bộ quận theo đúng hướng dẫn và quy trình các bước; Tổ Biên tập thực hiện việc thu thập thông tin, số liệu và xây dựng đề cương khái quát và chi tiết, thông qua Ban Thường vụ, Ban Chấp hành góp ý, tiến hành biên tập dự thảo văn kiện. Trên cơ sở các ý kiến góp ý và kết luận của Ban Thường vụ Quận ủy; đã hoàn chỉnh dự thảo lần 3, tổ chức lấy ý kiến đóng góp trong các tổ chức thành viên của mặt trận, cán bộ hưu trí, lão thành cách mạng và gửi các chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc lấy ý kiến đóng góp của đảng viên toàn đảng bộ. Hiện quận đang hoàn chỉnh dự thảo văn kiện, xin ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy. Công tác chuẩn bị nhân sự được thực hiện chặt chẽ, đầy đủ các bước theo quy định; thực hiện đề án nhân sự đảm bảo cơ cấu hợp lý theo đúng hướng dẫn của trên. Ban Thường vụ Quận ủy xây dựng đề án nhân sự cấp ủy dự kiến giới thiệu 46 đồng chí ứng cử vào Ban Chấp hành Đảng bộ quận nhiệm kỳ mới để ĐH bầu ra 40 đồng chí. Trong đó, cơ cấu mới chiếm tỷ lệ 45%, nữ chiếm tỷ lệ 39,1%, trẻ chiếm tỷ lệ 13,04%. Cùng với thực hiện quy trình chuẩn bị nhân sự, trước ĐH Ban Thường vụ Quận ủy đã tiến hành điều động, luân chuyển, bổ nhiệm, bố trí 129 cán bộ.

Với sự chuẩn bị chu đáo mọi mặt, tin rằng ĐH Đảng các cấp ở quận Bình Thủy sẽ thành công tốt đẹp. Các Đảng bộ, Chi bộ ở quận sẽ có những cấp ủy mới tâm huyết, năng động, lãnh đạo đưa Bình Thủy ngày càng phát triển toàn diện.

Bài, ảnh: THANH THY

Chia sẻ bài viết