25/07/2008 - 14:03

Chú trọng phát triển công đoàn viên, tổ chức công đoàn ở các doanh nghiệp ngoài nhà nước

* Xây dựng các trung tâm dạy nghề, giới thiệu việc làm kiểu mẫu của Đoàn thanh niên

Ngày 24-7, phát biểu tại hội nghị tổng kết Chương trình phát triển một triệu đoàn viên do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức, Chủ tịch Đặng Ngọc Tùng nhấn mạnh: Trong những năm tới, nhiệm vụ phát triển đoàn viên, phát triển tổ chức công đoàn tại các doanh nghiệp trong các thành phần kinh tế vẫn là nhiệm vụ cấp thiết của tổ chức Công đoàn. Đẩy mạnh phát triển đoàn viên và thành lập công đoàn cơ sở chính là việc làm cụ thể để xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam lớn mạnh về mọi mặt, theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa X) về tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Đẩy mạnh phát triển đoàn viên và thành lập công đoàn cơ sở là góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp.

Hội nghị đã xác định phương hướng phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở giai đoạn 2008-2013, trong đó khẳng định coi phát triển đoàn viên, thành lập tổ chức công đoàn cơ sở là hoạt động quan trọng và thực hiện thường xuyên, liên tục. Trong giai đoạn tới, các cấp Công đoàn phấn đấu tăng thêm ít nhất 1,5 triệu đoàn viên, đặc biệt chú trọng phát triển đoàn viên và thành lập Công đoàn cơ sở ở các doanh nghiệp ngoài nhà nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có đủ điều kiện thành lập công đoàn cơ sở. Các cấp công đoàn thường xuyên thực hiện công tác điều tra, khảo sát năm tình hình công nhân viên chức lao động và doanh nghiệp, ở cả những doanh nghiệp đã có tổ chức công đoàn và chưa thành lập tổ chức công đoàn để có giải pháp giữ vững ổn định quan hệ lao động trong các doanh nghiệp, đồng thời phục vụ công tác phát triển đoàn viên và thành lập công đoàn cơ sở tại doanh nghiệp...

Sáng 24-7, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức họp báo giới thiệu đề án Hỗ trợ thanh niên học nghề và tạo việc làm giai đoạn 2008-2015. Đề án này vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 21-7.

Đề án đưa ra mục tiêu hỗ trợ, tạo điều kiện cho thanh niên vay vốn học nghề, tạo việc làm và đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo các chính sách hiện hành của nhà nước; hỗ trợ đầu tư nâng cao năng lực và hiện đại hóa 10 trung tâm giới thiệu việc làm và dạy nghề trọng điểm của Đoàn thanh niên; tập huấn 60.000 lượt cán bộ đoàn các cấp về tư vấn học nghề, việc làm; tỷ lệ thanh niên được tiếp cận thông tin tư vấn, giới thiệu việc làm đạt 50% vào năm 2010 và 75% vào năm 2015; 100% thanh niên có nhu cầu lập doanh nghiệp được cung cấp kiến thức khởi sự doanh nghiệp.

Theo đề án, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh chủ trì, xây dựng và thực hiện 2 dự án “Truyền thông nâng cao nhận thức của thanh niên và xã hội về học nghề lập nghiệp” và “Tư vấn, hỗ trợ thanh niên khởi sự doanh nghiệp và lập nghiệp”; đầu tư xây dựng các Trung tâm hướng nghiệp, dạy nghề và giới thiệu việc làm kiểu mẫu của Đoàn thanh niên; giám sát, đánh giá việc thực hiện các chính sách của Nhà nước về học nghề và tạo việc làm cho thanh niên. Trung ương Đoàn cùng với các cơ quan truyền thông xây dựng chương trình Thế giới nghề nghiệp phát trên chương trình phát thanh và truyền hình; phối hợp với Tổng Công ty Bưu chính viễn thông lập tổng đài tư vấn nghề nghiệp. Trung ương Đoàn sẽ phối hợp phát hành bản tin học nghề lập nghiệp tới các cơ sở Đoàn thanh niên trong cả nước; đồng thời phấn đấu tập huấn, bồi dưỡng về chương trình học nghề lập nghiệp cho 100% cán bộ Đoàn xã, phường, thị trấn...

Đối với nội dung đầu tư nâng cao năng lực và hiện đại hóa 10 trung tâm giới thiệu việc làm và dạy nghề trọng điểm của Đoàn thanh niên, Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Nguyễn Thanh Hòa cho biết: Việc xây dựng các trung tâm giới thiệu việc làm và dạy nghề sẽ phù hợp với quy hoạch, trên tiêu chí nơi nào chưa có trung tâm sẽ xây mới, nơi nào đã có rồi sẽ đầu tư nâng cấp cho thích hợp, ưu tiên cho phương án đầu tư nâng cấp, hạn chế việc xây mới. Ông cho biết thêm phấn đấu 10 trung tâm này sẽ hoàn thành vào năm 2010.

BÍCH THỦY – QUỲNH HOA (TTXVN)

Chia sẻ bài viết