14/09/2012 - 21:49

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang dự lễ khai giảng Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn

Ngày 14-9, Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) đã tổ chức khai giảng năm học mới năm học 2012 - 2013. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, lãnh đạo Bộ Giáo dục-Đào tạo, Bộ Khoa học-Công nghệ đã dự lễ khai giảng.

Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Khánh, Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn đã phát biểu khai giảng, ôn lại truyền thống gần 70 năm lịch sử hình thành phát triển của Trường, kể từ khi Chủ tịch Hồ Chí Minh ký quyết định thành lập Đại học Văn khoa (10-10-1945). Kế thừa truyền thống của Đại học Văn khoa và Đại học Tổng hợp Hà Nội, tập thể cán bộ, sinh viên Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn đã nỗ lực phấn đấu, đạt nhiều thành tựu trong đào tạo và nghiên cứu.

Chúc mừng các giáo sư, cán bộ giảng viên, sinh viên nhà trường nhân dịp năm học mới, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang biểu dương thành tích đạt được của trường trong chặng đường phát triển vừa qua. Chủ tịch nước nhấn mạnh, là những ngành khoa học nghiên cứu sự vận động của lịch sử, các mối quan hệ và cấu trúc xã hội, các giá trị văn hóa, bản sắc dân tộc và tinh hoa văn hóa thế giới, khoa học xã hội và nhân văn gánh vác trọng trách quan trọng trong việc giáo dục tư tưởng, hun đúc tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, xây dựng các quan hệ xã hội, các giá trị chuẩn mực đạo đức, lối sống nhân cách của con người Việt Nam.

Chủ tịch nước cho rằng, với bề dày truyền thống, giáo dục, nhà trường cần tiếp tục đổi mới chương trình, nội dung phương pháp dạy học, tạo nên sự hứng thú say mê, phát huy tính tích cực sáng tạo trong học tập, theo định hướng đổi mới toàn diện giáo dục được Đại hội Đảng XI đề ra. Chủ tịch nước căn dặn, nhà trường cũng cần chú ý đến xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trong nhà trường, giáo dục rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống cho sinh viên.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã đánh trống khai giảng năm học mới, viết dòng lưu bút; tặng quà cho nhà trường cùng các sinh viên đạt thành tích xuất sắc trong học tập.

HOÀNG GIANG (TTXVN)

Chia sẻ bài viết